Opplevelsesbasert reiseliv: Turer med havkajakk er et av flere populære reiselivsprodukt som kan bli testet for kvalitet. (Foto: Ian Robins)
Opplevelsesbasert reiseliv: Turer med havkajakk er et av flere populære reiselivsprodukt som kan bli testet for kvalitet. (Foto: Ian Robins)

Snart kan opplevelsen av kajakksafari bli målt

Publisert

Forskere ved Nord universitet og Norges Arktiske Universitet i Tromsø har i samarbeid med næringslivet utviklet et nasjonalt kvalitetssystem for den delen av reiselivet som tilbyr opplevelser.

Det nye systemet heter Varde, og planen er å sette det i drift i løpet av året.

– Opplevelsesbasert reiseliv er i sterk vekst. Når det som motiverer for besøk er opplevelser, så må opplevelsesbaserte produkter få størst oppmerksomhet i kvalitetsarbeidet, sier Dorthe Eide.

Professoren ved Nord universitet har ledet et sentralt forsknings- og innovasjonsprosjekt, mens Børre Berglund har ledet det mest sentrale næringsprosjektet.

Eide kaller det nye kvalitetssystemet unikt og innovativt, nettopp fordi forskningsbasert og praktisk kunnskap er koblet sammen. Forskere og bedrifter har i lang tid samarbeidet om utvikling og testing av piloter. Hun trekker også fram at dette systemet fokuserer på kvaliteten på opplevelsesprodukter, og på risiko og sikkerhet knyttet til opplevelser.

I Varde-systemet vil kvaliteten på opplevelser blant annet bli vurdert av rådgivere som tester bedriftene. Målet er at systemet, som er under etablering, skal bidra til kontinuerlig utvikling av kvaliteten på det opplevelsebaserte reiselivet.

Les mer om Varde på nettsidene til Nord universitet