En notis fra Nord universitet - les mer.

Anvendelse av tang og tare til mat og for reiser også spørsmål om mattrygghet.
Anvendelse av tang og tare til mat og for reiser også spørsmål om mattrygghet.

Samarbeid for blå-grønn vekst i Nordland og Trøndelag

Nå tar Nord universitet og næringer i Nordland og Trøndelag et krafttak for å få til vekst innenfor blå-grønn sektor gjennom innovasjonsdrevet forskning.

Dette er et unikt prosjekt der de to fylkene for første gangs skal samarbeide i slikt omfang, sier prosjektleder for Blågrønt innovasjonssenter Nord (BGINN), førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido ved Nord universitet.

Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi.

Med blå og grønn økonomi menes all bærekraftig produksjon og bearbeiding av biologiske ressurser til mat, helseformål, fiberprodukter, industrielle produkter og energi (Definisjon i EU og Norges forskningsråd).

En bærekraftig utvikling vil ifølge Brundtlandrapporten av 1987 si å imøtekomme behovene til dagens generasjon, uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

En idé om å bringe hav og land sammen

Bernt Skarstad, tidligere leder av Nordland Bondelag, er en av initiativtakerne til BGINN.

– Det startet som en idé om å bringe hav og land sammen om å utvikle vitale blågrønne næringer i distriktene. Etter over to års forberedelser kan vi invitere næringsutøvere og forskere til å utforme Blågrønt Innovasjonssenteret.

BGINN hadde nylig sitt første felles møte mellom kunnskapsmiljøer og aktører i hav- og landbruksnæringer i de to fylkene. Her deltok også representanter fra kommuner, fylkeskommunene og fylkesmennene i Nordland og Trøndelag.

– Dette var første møte der sentrale aktører fra kunnskapsmiljøer og næringsaktører var samlet for å berede grunnen for etablering av BGINN, sier Margarita Novoa-Garrido.

Powered by Labrador CMS