Her er redaktørene av boka Aud Emelie Evensen (fra venstre), Hildfrid Vikkelsmo Brataas og Ingstad. (Foto: Bjørnar Leknes)
Her er redaktørene av boka Aud Emelie Evensen (fra venstre), Hildfrid Vikkelsmo Brataas og Ingstad. (Foto: Bjørnar Leknes)

Ny bok om sykepleie i praksis

Publisert

Sykepleie endrer seg hele tida. Nå skal pasientene ha makt til å samtykke i helsetjenester. Dette går igjen som en rød tråd i boka Pedagogisk sykepleie i praksis.

Før var det helsepersonellet som satt med «makta». Helsepersonell hadde lovfestede rettigheter og krav.

Med tiden har pasientenes juridiske rettigheter endret seg fundamentalt, da pasientenes samtykke til helsehjelp er blitt en lovfestet rettighet.

Pasientrettighetsloven slår fast følgende: «Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke».

Samtykke til sykepleie forutsetter at pasienten har kunnskap nok til å velge å samtykke. Derfor har pedagogisk praksis i sykepleie fått styrket aktualitet. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått «nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen», heter det i Pasientrettighetsloven.

Boken Pedagogisk praksis i sykepleie skal gi en innføring i hvordan sykepleiere kan bidra til læring, mestring og utvikling for mennesker som de møter i yrkessammenheng.

Les mer på nettsidene til Nord universitet.