Forskere med bok, fra venstre: Inger Johansen, Leiv Sem, Trond Risto Nilssen, Håkon Hermanstrand og Asbjørn Kolberg. (Foto: Nina Kjeøy, Nord universitet)
Forskere med bok, fra venstre: Inger Johansen, Leiv Sem, Trond Risto Nilssen, Håkon Hermanstrand og Asbjørn Kolberg. (Foto: Nina Kjeøy, Nord universitet)

Ny bok om sørsamisk historie

Publisert

Hvordan har sørsamisk språk endret seg, hvor ofte nevnes samer i trøndersk historieskriving og hvordan omtales samer i regionale medier? Den nye boka The Indigenious Identity of the South Sami gir noen svar.

Den gir innsikt i historiske og politiske perspektiv på den sørsamiske minoriteten og tar opp temaer som språk, medienes behandling av samer, vindkraftutbygging, samenes plass i historiske fremstillinger og folketellinger. Asbjørn Kolberg, Håkon Hermanstrand, Trond Risto Nilssen og Leiv Sem er fire redaktører fra Nord universitet som har bidratt i boka, med bidrag fra eksterne deltakere.

Det sørsamiske språket har vært utsatt for store endringer, og de har på grunn av fornorskningspolitikken skjedd ekstremt raskt. Dette har ført til mange grupperinger og en spesiell dynamikk innad i den sørsamiske kulturen. Noen valgte å legge bort det sørsamiske språket helt, mens andre holdt på språket.

Leiv Sem har sett på hvilken plass sørsamisk får i historieframskrivingen. Forskeren tar opp at den samiske historien er lite omtalt i et bestemt historieverk. Kun hver 28. side i verket nevner eller behandler samenes historie, og da ofte i forbindelse med en konflikt. En annen forsker, Asbjørn Kolberg, har sett på synligheten av det samiske i perioden 1880-1990 i regionale medier. Han finner at tilstedeværelsen øker etter krigen.

Boka er en del av et forskningsprosjekt. Den kan lastes ned gratis på springer.com.

Les mer på nettsidene til Nord universitet