Berit Støre Brinchmann er professor i sykepleieetikk ved Nord universitet. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Berit Støre Brinchmann er professor i sykepleieetikk ved Nord universitet. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Norsk forsker skal lede oppdateringen av etikkregler for sykepleiere

Professor Berit Støre Brinchmann ved Nord universitet er en av de som skal lede arbeidet med å revidere International Council of Nurces (ICN) sine yrkesetiske regler.

Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund til å være med i dette arbeidet.

– Det er utfordrende å skulle jobbe med sykepleieetikk på verdensbasis, for her er det mye som spiller inn, kultur, religion og økonomi mm. Det vil helt sikkert bli veldig lærerikt, og viktig å være ydmyk for andres syn.

– Jeg for min del vil særlig være opptatt av å fremme rettferdighet og omsorg som viktige verdier og ikke først og fremst autonomi, sier Brinchmann.

Les mer om arbeidet på nettsidene til Nord universitet.