Faglig ansvarlig for prosjektet, professor Gry Cathrin Brandser (til venstre) prosjektleder Reid Hole og Ingeborg Owesen, Norges Forskningsråd. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Faglig ansvarlig for prosjektet, professor Gry Cathrin Brandser (til venstre) prosjektleder Reid Hole og Ingeborg Owesen, Norges Forskningsråd. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Nord universitet satser på flere kvinner i forskningsledelsen

Nord universitet skal løfte kvinneandelen blant professorstillingene og i forskningsledelsen.

Bakgrunnen for prosjektet som på landsbasis støttes av Norges forskningsråd med 145 millioner kroner over en tiårsperiode, er at kvinner har en tregere karriereutvikling i akademia, ifølge programkoordinator Ingeborg Owesen ved Norges forskningsråd.

– Erfaringa viser også at enkle, konkrete tiltak kan føre til endringer. Programmet skal fremme en utvikling i retning økt kvinneandel i faglige toppstillinger og i forskningsledelsen, sa Owesen.

Nord universitet har fått tre millioner i støtte fra Norges forskningsråd. I tillegg legger universitet inn 4,5 millioner i egeninnsats. Prosjektet skal vare i tre år og interesserte ressurspersoner fra de ulike miljøene, både kvinner og menn, skal inviteres til å bidra med innspill i prosessen. Prosjektet skal utvikle tiltak med bakgrunn i forskning, der målet er endring av kulturelle og strukturelle forhold som har en langsiktig virkning.

Prorektor for forskning og utvikling, Reid Hole, leder prosjektet, mens professor Gry Cathrin Brandser, FSV, er fagansvarlig.

Les mer om prosjektet på Nord universitet sine nettsider.