Kan endringer i form og størrelse på nebbet til Darwins finker endre plantelivet på Galapagosøyene? Norske forskere undersøker hva rask evolusjon betyr. (Foto: Nord universitet)
Kan endringer i form og størrelse på nebbet til Darwins finker endre plantelivet på Galapagosøyene? Norske forskere undersøker hva rask evolusjon betyr. (Foto: Nord universitet)

Nebbete evolusjon kan endre Galapagos

Forskning på raske endringer av størrelsen på nebbet til Darwins finker på Galapagosøyene viser at evolusjon kan foregå raskt og påvirke plantelivet.

Ifølge Charles Darwin blir alt som lever utviklet i en endringsprosess, en evolusjon, gjennom et naturlig utvalg over millioner av år. Nå viser biologer ved Nord universitet at også rask evolusjon av en art kan påvirke forholdet til miljøet de lever i.

De har nylig skrevet om det raske samspillet mellom økologi og evolusjon i en spesialutgave av tidsskriftet Functional Ecology. De undersøker hvordan rask utvikling kan forandre samspillet mellom arter og påvirke det økosystemet de lever i.

Joost Raeymaekers, evolusjonærbiolog ved Nord universitet, ønsker å finne ut om rask utvikling av Darwins finker kan påvirke plantene på Galapagos.

Forskere har ofte brukt disse finkene, som i hovedsak kun finnes på øygruppen som Darwin utforsket, som eksempel på hvordan naturlig utvalg former og danner nye arter.

Biologene fra Nord universitet ser for eksempel at store frø i maten til Darwins finker fører til at fuglene utvikler store nebb. Samtidig fører små frø i maten til finker med små nebb. Størrelsene på nebbene kan føre til at det blir for lite av visse frøtyper. Nå vil de undersøke om denne endringen i nebbet også forandrer plantene på øyene.

Raeymaekers sier at forskere fortsatt forklarer evolusjon på samme måte som Darwin, men at det nå er mer fruktbart å studere tilfeller i naturen i rask utvikling.

Powered by Labrador CMS