En notis fra Nord universitet - les mer.

Svein Hammer skal forske på folks bevissthet omkring plast, og hvordan politikerne forholder seg til plast som et problem. (Foto: Jan Erik Andreassen)
Svein Hammer skal forske på folks bevissthet omkring plast, og hvordan politikerne forholder seg til plast som et problem. (Foto: Jan Erik Andreassen)

Forsker på plastens politikk

Nyansatt postdoc Svein Hammer skal de neste årene forske på plastens politikk. 52-åringen startet i stillingen ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 1. oktober, og vil de neste to årene beskjeftige seg med hvordan politikerne lager ordninger for å gjøre noe med plasten som et miljøproblem.

– I dag er alle opptatt av plast. Interessen rundt plast som miljøproblem har eksplodert de siste ti årene. Politikken rundt problemet er imidlertid ikke etablert på noen ordentlig måte. Den er bare så vidt i gang.

– Jeg har det rimelig klart for meg at jeg vil se på hva slags politiske virkemidler som blir brukt. Hvordan tenker politikerne rundt for eksempel avgifter, forbud eller subsidier, sier Hammer.

Han tok sin doktorgrad ved NTNU i 2003. Siden den gang har han hatt mange forskjellige jobber. Han har vært ansatt i Trondheim kommune, Husbanken og jobbet som jobbet som førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen.

– Det har vært en lang og variert omvei tilbake til akademia, sier han.

– I min søknad til Nord universitet angående postdoc-stillingen hadde jeg skissert tre nivåer jeg ville jobbe videre med. Det grønne skiftet, om sirkulær eller gjenbruksøkonomi, og plastens politikk.

Les mer om forskningen til Svein hammer på hjemmesidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS