Yrkeserfaring er en kunnskapskilde: Fra venstre: Redaktør Johanne Alteren, Ruth Olsen og medredaktør Inger J. Danielsen.  (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Yrkeserfaring er en kunnskapskilde: Fra venstre: Redaktør Johanne Alteren, Ruth Olsen og medredaktør Inger J. Danielsen. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Hvordan lærer vi av erfaring?

Boka «Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis» inneholder tekster fra ulike synsvinkler og tema knyttet til profesjonspraksis. Den tar opp sentrale spørsmål som handler om hvordan yrkeserfaringer bidrar til ny kunnskap, skriver Nord universitet på egne hjemmesider.

Den stiller flere sentrale spørsmål som blir utforsket ut fra et tverrfaglig perspektiv.

– Hvordan lærer vi, og hvorfor lærer vi av erfaringer?
– Hvordan inngår erfaringer i all kunnskap hos yrkesutøvere?

Boken er tilegnet professor Ruth Olsen (70). I ti år var hun pådriver og inspirator i arbeidet med å få etablert en egen doktorgrad i profesjonspraksis, i dag organisert under Senter for praktisk kunnskap.

– Ruth Olsen har synliggjort og bidratt til utvikling av viktige og nødvendige kunnskapskilder i samfunnet. Hun ledet an i å få på plass masterstudiet i praktisk kunnskap og ph.d.- programmet, samt Senter for praktisk kunnskap, skriver redaktørene for boka Inger J. Danielsen og Johanne Alteren