Undervisning over nettet skal redde Rødøy-skoler i Nordland fra nedlegging. Nord universitet skal gi råd og forske på prosjektet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Undervisning over nettet skal redde Rødøy-skoler i Nordland fra nedlegging. Nord universitet skal gi råd og forske på prosjektet. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Digitale klasserom skal redde Rødøyskolen

Elever på ungdomstrinnet i Rødøy-skolene har allerede stiftet bekjentskap med det som kan bli framtidens undervisning i Rødøy.

Ved hjelp av digitale læringsplattformer som Skooler, får elevene sine øvingsoppgaver og ukeplaner på nettet. 

Over Skype kan en av lærerne på hvilken som helst skole undervise alle elevene i faget uansett hvilken skole de går på. Prosjektet skal dokumentere om det er mulig å gi fullverdig og høykompetent undervisning på denne nye måten, i de digitale klasserom.  

Nord universitet skal forske på prosjektet og gi innspill og råd underveis, sier universitetslektor Atle Kristensen, studiested Bodø. Med på forskerteamet har han universitetslektor Sylvi Bratteng, studiested Nesna.

– Dette er et veldig spennende og viktig prosjekt, sier Kristensen. Til nå har vi gitt råd om metodikken. Etterhvert skal vi evaluere hele prosjektet for å se om dette er en god måte å drive undervisning på, sier Kristensen.