Professor Giuseppe Grossi (t.v.) og professor Anatoli Bourmistrov under konferansen High North Dialogue. (Foto: Trine Jonassen, Nordområdesenteret)
Professor Giuseppe Grossi (t.v.) og professor Anatoli Bourmistrov under konferansen High North Dialogue. (Foto: Trine Jonassen, Nordområdesenteret)

Giuseppe Grossi blir redaktør for internasjonalt tidsskrift

Professor Giuseppe Grossi ved Nord universitet skal lede arbeidet med tidsskriftet Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management.

– Å ha redaktøransvaret for dette tidsskriftet styrker vårt internasjonale vitenskapelige og profesjonelle nettverk og øker samarbeidsmulighetene over hele verden, sier professor Giuseppe Grossi. 

Han forteller at arbeidet med tidsskriftet blant annet gir tilgang til et bredt sammensatt team av medredaktører og styremedlemmer fra globalt anerkjente institusjoner.

Tilskriftet publiseres av Emerald fire ganger i året og fremmer forskning på området offentlig budsjettering, regnskap, revisjon, økonomi og prestasjonsledelse.  

Både professor Giuseppe Grossi og professor Anatoli Bourmistrov, som er faggruppeleder ved Handelshøgskolen, ser med optimisme på de mulighetene tidsskriftet gir Nord universitet og Handelshøgskolen.