En notis fra NILU - Norsk institutt for luftforskning - les mer.

Det endelige målet med kampanjen er å skaffe datagrunnlag for videreutvikling av ulike modeller for både luftstrømmer og luftkvalitet.
Det endelige målet med kampanjen er å skaffe datagrunnlag for videreutvikling av ulike modeller for både luftstrømmer og luftkvalitet.

Forsker på luftstrømmer og forurensning i Pilestredet

På et stillas langt over hodet på fotgjengerne i Pilestredet 47c og 48 i Oslo henger det for tiden avanserte måleinstrumenter for å karakterisere luftstrømmer og måle ulike typer luftforurensning. Instrumentene inngår i et måleprosjekt i regi av NILU – Norsk institutt for luftforskning, og skal gi data om luftstrømningsmønstre og hvordan luftforurensning fordeles i høyden.

– Det meste av forurensningen i bygatene er fra veitrafikk og slippes ut nede på gateplan, sier prosjektleder og forsker Gabriela Sousa Santos.

– Nå skal vi analysere luftstrømningsmønstre og finne ut hvordan denne luftforurensningen beveger seg og fortynnes fra bakkeplan og helt opp til toppen av bygningene i en gate.

Pilestredet, like ved Frydenlund stasjon, er et eksempel på det forskerne kaller en urban canyon, en gatestrekk med relativt høye bygninger på begge sider. Nettopp de høye bygningene er med på å gjøre spredningsforholdene dårligere, for de gjør at vind ikke får mulighet til å tynne ut luftforurensningen like effektivt som i mer åpne byområder.

Måleinstrumentene ble satt opp i uke 44 og 45 og blir fjernet igjen i løpet av uke 47.

På taket av Pilestredet 48 står det instrumenter som måler vindhastighet og retning, temperatur og relativ fuktighet. Samme type måleinstrumenter er også montert på ulike «etasjer» på stillaset, sammen med instrumenter som blant annet måler komponenter som nitrogendioksid (NO2), fint svevestøv (PM2,5) og CO2.

– Vi skal dessuten manuelt telle veitrafikken i Pilestredet, for å skaffe oppdatert informasjon om hvor mange av ulike typer kjøretøy som passerer på time- og døgnbasis, forteller Sousa Santos.

Les mer om målingene på hjemmesidene til NILU

Powered by Labrador CMS