Forskere ved Norsk institutt for kulturminneforskning skal undersøke tidligere industriområder i byene og hvordan vi kan bruke dem på nytt. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Forskere ved Norsk institutt for kulturminneforskning skal undersøke tidligere industriområder i byene og hvordan vi kan bruke dem på nytt. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Skal forske på gjenbruk av gamle industriområder

NIKU har fått midler til å lede to prosjekter i 2019:

I prosjektet som forkortes CULTCOAST, skal forskerne ta for seg kulturarv i kystområder. Målet er å overvåke, forvalte og bevare kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som blir utsatt for klimaendringer og utviklingspress.

I det andre prosjektet fokuserer forskerne på bærekraftig tilpasning av kulturarv i mer urbane strøk. ADAPT har blant annet som mål å se på hvordan tidligere industriområder kan «gjenbrukes» på en klimavennlig måte og analysere hvor ressurseffektivt det er å tilpasse eksisterende bygninger til ny bruk.

Begge prosjektene vil gå over fire år.

Det er gjennom Forskningsrådets forskningsprogram MILJØFORSK – Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling at NIKU har fått midler. Dette er Forskningsrådets hovedsatsning på miljøforskning.

Programmet har som hovedmål å styrke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling og en grønn omstilling av samfunnet.

Les hele saken på nettsidene til NIKU.

Powered by Labrador CMS