Forsker Einar Eythórsson er en av forskerne bak en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS. (Foto: NIKU)
Forsker Einar Eythórsson er en av forskerne bak en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS. (Foto: NIKU)

Forsker advarer mot patentløsninger i fiskerinæringen

Fiskeriforvaltning har ofte blitt karakterisert av reguleringspolitikk som baserer seg på bredt funderte løsninger med hensikt å løse en rekke problemer. Ifølge en internasjonal gruppe forskere kan dette ha utilsiktede – og uheldige – konsekvenser.

Forskerne har nylig publisert en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

– Budskapet er en advarsel mot patentløsninger i fiskeriforvaltning, og for så vidt all forvaltning av felles ressurser, sier Einar Eythórsson, forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Eythórsson er en av forskerne bak den nye studien som tar for seg ressursøkonomien innenfor fiskeri. Den innebærer omsettelige kvoter og rettigheter i mange land.

Forskerne hevder at et slikt system har blitt tilnærmet allment akseptert som økonomisk effektivt og bærekraftig innen fiskeriforvaltningen. Dette til tross for at det også har sine svakheter.

Les mer på NIKUs nettsider.

Powered by Labrador CMS