Saltfjellet-Svartisen nasjonapark er en av casene i forskningsprosjektet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Saltfjellet-Svartisen nasjonapark er en av casene i forskningsprosjektet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan forvalte verneområder på best mulig måte?

Norske og internasjonale forskere utvikle løsninger som sikrer naturvernområder som en miljøressurs for samfunnet – uten at det går ut over lokale bruksinteresser eller verneverdier.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal de neste fire årene lede prosjektet.

Prosjektet skal utforske hvordan naturmangfold, kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder kan forvaltes på en helhetlig måte. Utgangspunktet for prosjektet er at tillit i befolkningen til politiske beslutninger og forvaltning er avgjørende for å oppnå en grønn samfunnsomstilling.

– Det er viktig at politikken og forvaltningen utøves på en måte som tar hensyn til alles interesser og legger til rette for bærekraftige valg i verneområder, sier Véronique Simon som er en av de to prosjektlederne i forskningssamarbeidet.

Dette vil bidra til å oppnå politiske mål om en bærekraftig brukt og utvikling av de viktigste naturvernområdene.

Prosjektet skal undersøke forvaltningsordningen for naturvernområder, med Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker samt tilliggende landskapsvernområder som case.

Forvaltning av kulturminner er særlig utfordrende i store naturvernområder, men kan være en viktig ressurs for sosioøkonomisk utvikling.

– Gjennom disse to casene skal vi designe løsninger som sikrer slike naturvernområder som miljøressurs og gode for samfunnet i sin helhet uten at det går ut over lokale bruksinteresser og verneverdier, sier Simon.

Powered by Labrador CMS