Trekkfuglene forsvinner

Det blir stadig færre av fuglene som årlig pendler mellom Afrika og Europa. I mange tilfeller har bestandene sunket med mer enn 50 prosent, og selv ikke ekspertene er sikre på hvorfor.
27.5 2006 05:00

Det er dystert nytt de kommer med, forskerne fra The Royal Society for the Protection of Birds og BirdLife International.

Bestandene av vanlige europeiske fugler som grå fluesnapper, steinskvett, bøksanger og turteldue har falt dramatisk i de siste 30 årene. Blåråke, steppehauk og rødfalk har også forsvunnet fra hekkestedene sine på kontinentet. Nå er de utrydningstruede, alle tre.

- Dette er svært urovekkende, sier biologen Fiona Sanderson ved The Royal Society for the Protection of Birds i ei pressemelding.

- Vi visste av antallet av noen av disse langdistansetrekkfuglene var synkende, men vi ble sjokkert over omfanget av nedgangen.

Ingen er foreløpig sikre på hva som kan være grunnen til at trekkfuglene sliter, men forskerne tror utviklinga kan ha sammenheng med ørkenspredning, klimaendringer og den enorme bruken av insektmidler i det afrikanske jordbruket.

Trekkfuglene i størst trøbbel

Fuglestudien baserer seg på data hentet i åra mellom 1970 og 2000, og resultatene tyder altså på en kraftig nedgang i bestandene av trekkfugler som pendler mellom Europa og Afrika.

Hele 54 prosent av alle de 121 artene i studien hadde en tilbakegang, eller var blitt utryddet i løpet av 30-årsperioden.

- Dette minner om nedgangen i bestanden av fugler i kulturlandskapet som vi så begynnelsen av for 30 år siden, sier Sanderson.


 

Men denne gangen virker det altså som om problemene i hovedsak rammer trekkfugler. Da forskerne sammenlignet langflygerne med tilsvarene fuglearter som ble værende hele året, så det ikke ut til at de bofaste var i tilsvarende vanskeligheter.

- Det er noe i trekkfuglenes livsstil som gjør dem sårbare, sier Sanderson.

Hva dette noe er, er hun imidlertid ikke helt sikker på. Biologene vet nemlig ikke noe sikkert om hva slags problemer trekkfuglene har råket ut for. Neste skritt er å utforske flere mulige forklaringer på fuglenes problemer.

Klima, ørkenspredning og insektmidler

Trekkfuglene kan ha fått problemer på grunn av endringer i klimaet, mener forskerne. Høyere temperaturer i Europa kan ha ført til at fuglene ankommer for sent, når de beste reirplassene allerede er opptatt og antall yndlingsinsekter er på retur.

På den annen side kan nedgangen også ha sammenheng med forholdene i Afrika. Tørke og intenst jordbruk har for eksempel forvandlet deler av Sahelbeltet til ørken. Og det er nettopp disse områdene som utgjør den første rasteplassen etter en lang flukt over Sahara.

I tillegg har Sahara i seg selv blitt bredere i de siste tiårene. Kanskje turen over ørkenen blir for lang for en del fugler? spekulerer forskerne.

Sist, men ikke minst, er forskerne bekymret for hva insektmidler kan gjøre med trekkfuglene. Hvert år pøser afrikanske jordbrukere ut enorme mengder kjemikalier for å beskytte avlingene. Disse stoffene kan kanskje ha sin virkning på fuglene også.

Uansett hva årsaken måtte vise seg å være, er det på høy tid å sette i verk vernetiltak, mener forskerne. Tidligere eksempler har vist at slikt arbeid i Afrika og Europa kan stabilisere bestandene av truede fugler.

- Bevaringsarbeid virker, avslutter Sanderson.

Referanse:

F. J. Sanderson, P. F. Donald, D. J. Pain, I. J. Burfield & F. P.J. van Bommel, Long-term population declines in Afro-Palearctic migrant birds, Biological Conservation, Volume 131, Issue 1, July 2006, Pages 93-105.

Lenke:

The Royal Society for the Protection of Birds: hjemmeside

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse