Krilltokt i Antarktis er et av de marine forskningsprosjektene som regjeringen går inn for å finansiere. I statsbudsjettet er 11 millioner satt av til dette.  (Foto: Shutterstock)
Krilltokt i Antarktis er et av de marine forskningsprosjektene som regjeringen går inn for å finansiere. I statsbudsjettet er 11 millioner satt av til dette. (Foto: Shutterstock)

Gir mer til havbruksforskning og kamp mot havforsøpling

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

Regjeringen vil styrke Norges profil som en ledende havnasjon, og foreslår å styrke flere marine forskningsmiljøer.

Krilltokt i Antarktis

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt til Antarktis.

Hovedformålet med toktet vil være å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av krill i Antarktis gjennom kunnskapsinnhenting om krill og økosystemet den lever i.

Havforskningsinstituttet vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av toktet i samarbeid med Norsk Polar­institutt

– Vi vil ha mer kunnskap om nye marine arter og Arktis, oppgir nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet.

Vil oppdrette nye arter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til marin forskning med 14 millioner kroner.

To millioner kroner av dette skal gå til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for oppdrett av nye arter.

– Vi har lagt fram en havstrategi som skal bidra til å realisere næringspotensialet som ligg i havet, nå følger vi opp, uttaler fiskeriminister Per Sandberg (FrP) på departementets nettside.

Skal markedsføre Norge som havnasjon

Regjeringen vil også bevilge 30 millioner kroner til å støtte ulike prosjekter innen havbruk gjennom Innovasjon Norge.

Denne satsingen skal bidra til å redusere kostnader og risiko for testing og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger, ifølge Kyst.no. 

I budsjettet går også regjeringen inn for å gi Innovasjon Norge 10 millioner kroner for å profilere Norge som havnasjon.

Fem millioner kroner er foreslått til å etablere et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet. (Foto: Havforskningsinstituttet)
Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Viktig styrking

Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES, skal slås sammen, og regjeringen foreslår å gi ti millioner i startkapital til et felles nybygg i Bergen.

Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet er veldig fornøyd med forslaget til statsbudsjett.

– Når våre ressurser slås sammen, kompletterer vi hverandre på kompetanse. Dette sikrer en langsiktighet og stabilitet som er helt avgjørende for at vi skal ha styrke nok til å levere gode råd om forvaltningen av havbruksnæringen til myndighetene sier hun til forskning.no.

Sjømatsektoren er blitt vår nest største eksportnæring.

Havforskningsinstituttet er Europas nest største havforskningsinstitutt. Fiskeridirektoratet skal også samlokaliseres der.

Hav og marin forsøpling

Regjeringen trapper opp innsatsen mot forsøpling i havet og foreslår et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018.

Satsingen er en oppfølging av meldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken som Stortinget sluttet seg til i juni 2017.

Powered by Labrador CMS