Morten Qvenild er en av  musikerne som skal jobbe med instrumenter og elektronikk. (Foto: Paal Audestad)
Morten Qvenild er en av musikerne som skal jobbe med instrumenter og elektronikk. (Foto: Paal Audestad)

Musikere lar kreative maskiner lage musikken

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine, har mottatt over 2 millioner kroner fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Her skal musikere improvisere med datamaskiner.

– Vi vil undersøke den musikalske dialogen som oppstår i møtet mellom menneske og maskin. I prosjektet skal vi utvikle små dataprogrammer som lytter og tar musikalske valg, og vi er interessert i å se hvor mye makt vi kan gi datamaskinen, sier improvisasjonsmusiker og prosjektleder Ivar Grydeland ved Norges musikkhøgskole.

Åpner opp for refleksjon

Prosjektgruppen består av musikerne Sidsel Endresen, Andrea Neumann, Morten Qvenild og Ivar Grydeland. Gjennom en serie laboratoriekonserter vil musikerne gjøre musikalske undersøkelser, samt dele og diskutere refleksjoner og erfaringer fra prosesser med datamaskinene.

– Det er viktig for oss å åpne kunstneriske prosesser fra dette arbeidet. Vi vil forsøke å artikulere noe av den tause kunnskapen som bor i det vi gjør. Prosjektet vil gjennom dette kunne bidra til å videreutvikle terminologi for feltet, sier Grydeland.

Resultater av prosjektet

Prosjektdeltakerne vil utvikle improvisasjonskonsepter som representerer ulike møter mellom menneske og maskin.

Disse konseptene vil bli presentert ved flere offentlige konserter gjennom prosjektet. Ved avslutningen av det hele, som skal vare i tre år, samles resultatene i form av video, tekst, lyd og bilder, på en egen utstilling på den internasjonale databasen Research Catalogue.

 

Powered by Labrador CMS