Hormontilskudd gir kjønnsforvirret fisk

P-piller og hormonpreparater som brukes av stadig flere kvinner, påvirker ikke bare brukerne. Når rester av slike midler havner i vassdrag, kan fisk bli tvekjønnet. Forskere holder på å kartlegge problemet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Stipendiat Camilla Blikstad Halstvedt og forsker Knut Erik Tollefsen leter etter østrogener i fiskeceller ved NIVAs laboratorium i Oslo.'
"Stipendiat Camilla Blikstad Halstvedt og forsker Knut Erik Tollefsen leter etter østrogener i fiskeceller ved NIVAs laboratorium i Oslo."

Over 420 000 norske kvinner bruker daglig p-piller eller østrogenholdige medikamenter.

En del av disse midlene spyles ned i kloakken, for eksempel brukt hormonplaster eller piller som har gått ut på dato. Renseanlegg fjerner ikke alle de virksomme stoffene, og resultatet er at dyrelivet i norske vassdrag får en ufrivillig hormonbehandling.

Hannfisk legger egg

- Vi ser eksempler på at hannfisk utvikler feminine trekk og produserer egg. Faren er til stede for at stoffene som forårsaker dette, også kan havne på matfatet vårt, sier Anders Goksøyr, som er professor ved Molekylærbiologisk institutt på Universitetet i Bergen og forskningssjef ved Biosense Laboratories as.

Goksøyr understreker overfor forskning.no at østrogen som brukes av kvinner i overgangsalderen, og p-piller ikke er de eneste kildene til slike hormonforstyrrelser i naturen. Påvirkningen fra disse preparatene er imidlertid så stort til at han mener problemet må tas på alvor.

Sjekker renseanlegg

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) jakter for tiden på miljøgifter i avløp fra seks kommunale renseanlegg over hele landet.

- Vi regner med å finne både naturlige og syntetiske østrogener i disse prøvene, sier forsker og dr. scient Knut Erik Tollefsen til forskning.no.

De såkalte østrogenhermerne identifiseres i NIVAs laboratorium ved å måle den biologiske effekten av østrogener i celler som er hentet fra levende fisk. Med bruk av kjemiske analysemetoder kan forskerne skjelne mellom naturlig østrogen som normalt skilles ut fra menneskekroppen, og de syntetiske stoffene som benyttes i hormonpreparater.

Syntetiske østrogener er mer motstandsdyktige mot nedbryting enn naturlig østrogen og utgjør derfor en større miljøtrussel.

NIVAs studie er en del av forskningsprosjektet “Total avløp - kjemikalier gjennom avløpsrenseanlegg” som er finansiert av Norges forskningsråd, og skal pågå frem til 2005. Når resultatene av undersøkelsene foreligger, vil norske miljømyndigheter få et bedre grunnlag for å vurdere risiko og eventuelt foreslå nye tiltak mot utslipp av hormonhermere.

- Urovekkende

I Sverige arrangerte Kungliga skogs- og lantbruksakademien nylig en tverrvitenskapelig konferanse om temaet “Feminisering av Moder natur?”. Her ble det referert til både svenske og britiske studier som viser at fisk er blitt påvirket av menneskelige hormoner gjennom avløpsvann.

- Situasjonen er urovekkende, ettersom vi vet at effekten av hormoner og lignende stoffer som slippes ut i naturen, er langsom og snikende, uttaler professor Leif Norrgren ved Sveriges Lantbruksuniversitet til tidsskriftet Forskning & Framsteg.

P-plaster ny fare

Et nytt preventivplaster som lanseres på det europeiske markedet, utgjør en ny miljøtrussel.

EUs regelverk krever ikke at det må tas spesielle miljøhensyn ved innføring av nye legemidler. Imidlertid sitter en stor del av de aktive stoffene igjen på p-plasteret når kvinnen skal skifte det ut med et nytt plaster.

- Spyl derfor ikke det gamle plasteret i toalettet, brenn det! oppfordrer forsker Joakim Larsson ved Göteborgs universitet.

Powered by Labrador CMS