Vil satse stort på fornybar energi

Norge skal bli europamester på energi og miljø, mener strategigruppa Energi21. Med store satsninger innen et utvalg av områder kan vi fordoble produksjonen av fornybar energi i løpet av 20 år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger til å bli Europas fremste energi- og miljønasjon, konkluderer Energi21, som har arbeidet ut et forslag til en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren.

Med det mener de at vi skal ha lave klimautslipp og høy energieffektivitet her hjemme, samtidig som vi blir storeksportører av miljøvennlig kraft til Europa.

Gruppa, som har arbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, overleverte strategiforslaget til olje- og energiminister Åslaug Haga den 5. februar.

Den nye oljenæringa

- Produktutvikling og tjenester innenfor fornybar energi kan bli den nye oljenæringa, står det i ei pressemelding fra Energi21, som har bestått av representanter fra både næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter.

For å kunne oppfylle visjonen foreslår strategigruppa en satsing på forskning og utvikling på fem områder:

 

  • effektiv energibruk innenfor bygninger, husholdninger og industri
  • klimavennlig kraft innenfor vannkraft, vindkraft og solenergi
  • CO2-nøytral oppvarming, for eksempel bioressurser, spillvarme og varme fra omgivelsene
  • et energisystem for framtidas behov der lokale, regionale og internasjonale nett tilpasses hverandre
  • attraktive rammebetingelser for FoU som skal styrke kommersialiseringen

 

 

Økonomisk satsning

Gruppa anbefaler en bred satsning på utdanning, og foreslår videre at Olje- og energidirektoratet skal doble FoU-innsatsen allerede fra 2009, med offentlige investeringer på 400 millioner kroner per år i 2009 og 2010.

Tanken er at offentlig satsning, stabile rammevilkår og spesialtilpassede finansielle incentiver etter hvert også vil gi milliardinvesterninger i privat næringsliv.

- I løpet av en tyveårsperiode kan vi doble norsk produksjon av fornybar energi til 240 TWh, med en stor andel norske leverandører, sier Sverre Gotaas som har ledet Energi21.

"Sverre Gotaas."
"Sverre Gotaas."


 

- Potensialet for industribygging er enormt. I Norge ga olje- og gassvirksomheten en oppblomstring av norske teknologileverandører. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal få til det samme på fornybar energi.

Støtter Energi21

NTNU og SINTEF, som er sterke aktører innen energiforskningen, støtter forslagene fra Energi21.

De to institusjonene er klare til å gjennomføre en betydelig økning av egen aktivitet på området for å bidra til at Norge skal bli Europas energi- og miljønasjon, heter det i en pressemelding.

Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og rektor Torbjørn Digernes ved NTNU mener at forslagene fra Energi21 er i samsvar med budsjettforslaget fra Norges forskningsråd og klimaforliket som nylig ble forhandlet fram i Stortinget.

Planene er også i tråd med EUs nye tiltakspakke på energiområdet, mener de to lederne.

- Det er nå bred konsensus om en kraftig økning i forskningen på fornybar energi og CO2-håndtering, og aksept for at ny teknologi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Dette er svært positivt.

Lenker:

Energi21: Last ned sluttrapporten her.

Energi21: Hjemmeside

Powered by Labrador CMS