Nettsted for helhetlige miljøanalyser

For å finne ut hvordan tingene vi omgir oss med påvirker miljøet, må vi kartlegge hele livsløpet til produktene. Nettstedet lca.no lanseres 2. september, og blir en kunnskapsbase for slike livsløpsvurderinger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alt vi mennesker produserer påvirker omgivelsene våre, og det er viktig å vite hvordan vi skal unngå å skade kloden vi bor på. Derfor blir produksjonsprosessene ofte nøye kartlagt og vurdert. Men framstillingen er bare én av faktorene som bestemmer hvordan produktet virker på omgivelsene.

Helhet

Skal man få et helhetlig bilde må man kartlegge hele livsløpet, fra utvinning av råstoffer, via bruk og til nedbrytning. Dette kalles en livsløpsvurdering (LCA), og målet er at alle produkter som produseres skal ha en slik helhetsvurdering. Dermed får man et mye riktigere bilde av miljøpåvirkningene, og det blir også lettere å sammenligne forskjellige alternativer.

Nettsted for livsløpsvurderinger

Nettstedet lca.no lanseres 2. september, og tanken bak initiativet er at sidene skal være en database over livløpsvurderinger som er utført, og over bedrifter og personer som jobber med LCA. Dessuten vil stedet vise oppdatert informasjon om LCA og miljøvaredeklarasjoner

Nettstedet skal benyttes av LCA-brukere, innkjøpere, studenter og andre som ønsker å finne ut mer om livsløpsvurderinger og miljøvaredeklarasjoner.

Lca.no er laget på felles initiafiv fra LCA laboratoriet på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Stiftelsen Østfoldforskning, i samarbeid med GRIP senter - Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk, Norsk Hydro og Tomra Systems ASA.

Powered by Labrador CMS