Her ligger flere titalls millioner plastballer på vannmagasinet Sylmar i Los Angeles. (Bilde: Sandi Hemmerlein/AvoidingRegret.com)
Her ligger flere titalls millioner plastballer på vannmagasinet Sylmar i Los Angeles. (Bilde: Sandi Hemmerlein/AvoidingRegret.com)

Fungerer sorte plastballer for å spare vann når det er tørke?

96 millioner sorte baller ble brukt i Los Angeles under tørken i 2015, men fungerte det?

Publisert

I 2015 ble det overskrifter over hele verden da Los Angeles slapp ut over 96 millioner skyggeballer, eller «shade balls» i et digert vannreservoar utenfor byen i California.

Ballene fikk tilnavnet fordi det ble snakket mye om hvordan de bremset ned fordampingen av vannet i reservoaret, og saken ble dekket på denne måten, også av norske medier som NRK.

Vannmyndighetene i Los Angeles anslo at ballene kunne spare over en milliard liter vann i året, kun ved å forhindre fordamping.

Dette høres mye ut, men det er ikke mer enn det årlige forbruket til rundt 13 000 mennesker i Los Angeles, hvis vi bruker disse anslagene på vannbruk i Los Angeles. Los Angeles har rundt 4 millioner innbyggere.

I en ny studie problematiserer forskere bruken av disse ballene som et tiltak for å spare vann, ved å se på vannforbruket som skal til for å lage disse ballene. Studien er publisert i tiddskriftet Nature Sustainability.

Under kan du se hvordan det så ut å droppe millioner av baller i vannmagasinet. Videoen fra Mashable er fra 2015.

Plast og vann

Forskerne setter opp et regnestykke hvor de anslår hvor mye vann som trengs for å lage disse ballene.

Ballene er laget av plasttypen HDPE, som man blant annet trenger råolje, elektrisitet, og naturgass for å produsere. I alle disse prosessene brukes det vann, og forskernes regnestykke prøver å se på hvor mye vann som må til for å lage 96 millioner baller på omtrent 10 cm i diameter. Ballene er hule, med litt vann inni for å stabilisere dem for vinden.

Det kommer an på tykkelsen på ballens vegger, men forskerne anslår at et sted mellom 0,25 til 2,9 milliarder liter vann gikk med til å lage disse ballene.

Hvis ballene sparer rundt 1,1 milliarder liter vann i året i fordamping, betyr det at ballene må være i bruk i en periode mellom et par måneder til to og et halvt år for at det skal være verdt det.

Hvis ballene ikke «sparer inn» sin egen vannkostnad, flytter man bare vannkostnaden til en annen del av verden. Forskerene mener at man må være forsiktige med å bruke slike teknikker hvis det er snakk om kortsiktige vannsparings-prosjekter.

Men disse ballene har blitt kritisert før. Avisen LA Weekly kaller det for en spesielt dum måte å spare vann på, siden de totalt sett sparer så lite vann, og hevder at tiltaket egentlig har veldig lite å gjøre med tørken i California.

Kreftfremkallende?

Flere journalister har tatt et kritisk blikk på disse ballene, blant annet fordi de opprinnelig hadde en helt annen oppgave enn å forhindre fordamping.

De gir skygge for drikkevannet for å forhindre en kjemisk prosess som skjer når sollys reagerer med bromid og klor i vannet. Dette kan skape bromat, et potensielt kreftfremkallende stoff som er skadelig for mennesker, ifølge FHI.

Ballene har vært i bruk siden 2008 i Los Angeles, nettopp for å forhindre dannelsen av bromat. LA Weekly referer en sak fra LA Times fra 2008, hvor ballene omtales, men det er ikke snakk om noen fordampningseffekt.

LA Weekly kaller det hele et slags publisitets-stunt, hvor spektakulære bilder av millioner på millioner av baller ble spredt over hele verden for å blant annet skape oppmerksomhet rundt tørken i California, som ble offisielt avblåst i 2017.

Nettstedet Silica Mag har laget en oppsummering av saken, under tittelen Very Shady Shade Balls.

Referanse:

Haghighi mfl: The water footprint of water conservation using shade balls in California. Nature sustainability, 2018. DOI: 10.1038/s41893-018-0092-2. Sammendrag