Figuren viser området som de nordiske landene bruker i beregningene sine.  (Figur: Meteorologisk institutt)
Figuren viser området som de nordiske landene bruker i beregningene sine. (Figur: Meteorologisk institutt)

Nordiske land samarbeider om værvarsel

Norge, Sverige og Finland utarbeider værvarsler for de tre landene i fellesskap, skriver Meteorologisk institutt.

Samarbeidet går under navnet MetCoOp. Mens Norge og Sverige har samarbeidet siden 2014, kom Finland med som det tredje samarbeidslandet i september 2017. 

At tre land legger sammen ressurser om felles værvarsler, betyr mer effektiv utnyttelse av regnekraft og forskningsinnsats. Samarbeidet har gitt resultater og løsninger som ikke ville vært mulig om hvert land jobbet for seg.

De tre landene må gjøre atmosfæriske beregninger på omtrent det samme geografiske området for å kunne varsle været i eget land de to nærmeste dagene. De meteorologiske utfordringene er mye de samme mellom landene, men samarbeidet utnytter hvert lands styrker på en bedre måte enn tidligere.

Området det regnes på strekker seg over store havområdet i Atlanterhavet, Nordsjøen og Det baltiske hav og dekker deler av Øst-Europa, Baltikum, Danmark og Nord-Tyskland. Da Finland gikk med i samarbeidet, ble det geografiske området det regnes på strukket østover, men også 100 km mot vest pga økt tilgang til regnekraft.

Powered by Labrador CMS