Varm opp og tøy ut - en ekte garderobemyte

Musklene dine blir ikke mer elastiske av at du tøyer ut etter trening, og det finnes ikke noe særlig bevis for at det hjelper med oppvarming heller. Like greit å gå rett på treninga, med andre ord.

“Jeg glemte å tøye ut”, er et utsagn man risikerer å høre fra trenende mennesker - ofte sagt med et snev av dårlig samvittighet, og eventuelt som en forklaring på hvorfor man sliter med trappetrinnene. For de som kaster seg ut i utstrakte fysiske aktiviteter er oppvarming og uttøying blitt obligatorisk.

Bøy og tøy

Ingen atletisk konkurranse er komplett uten at talløse atleter bøyer kroppen sin til rare former på sidelinja. Trenere har bestemte ideer om hvilke uttøyningsteknikker som er best, og man leter etter forvridde stillinger for å få strukket ut de mest obskure muskler.

Oppvarming og nedkjøling med strekking av muskler tok av på 1960-tallet, da det ble populært med rekreasjonstrening. Tanken var at dette reduserte risikoen for at utrente muskler skulle hengi seg til den smertefulle krampen.

Et gymsalevangelium får en kritisk gjennomgang

Det viste seg at krampeteorien var feil, men tøyingen vedvarte. For ikke å snakke om ideene om at man ikke skulle ha sex foran en viktig kamp, men heller kanskje ta seg en kald dusj. Det er myter alt sammen.

- Det eneste man kan gjøre for å unngå stive muskler, er å få stive muskler. Tøying er en av de mange overtroene om hvordan man skal forhindre skader og forbedre sine prestasjoner sier den australske fysioterapeuten Rob Herbert ved University of Sydney til journalen Nature.

Sammen med kollegaen Michael Gabriel har han gjort en gjennomgang av tøyebeviset. Forskerne fant bare fem publiserte studier som hadde et representativt utvalg, og gode nok kontrollgrupper - altså bare fem studier som var pålitelige.

Tøyingen hadde ingen gevinst

Alle studiene målte effektene av det å tøye ut på stivhet i musklene, og to av dem så også på skaderisikoen. Ingen av studiene viste at tøyingen og strekkingen hadde noen gevinst å snakke om.

- Vi kan si med stor grad av sikkerhet at tøying ikke forhindrer såre muskler. Vi kan ikke utelukke at det reduserer skaderisikoen, men bevistyngden heller i motsatt retning, sier Herbert.

En annen fysioterapeut fra London, Thomas Best, bekrefter overfor Nature at det ikke finnes noe konkluderende bevis på at tøying og strekking beskytter muskler. Tvert i mot kan man gjøre leddene mer sårbare ved å strekke ut for hardt.

Tøying bra for eldre

Men fysioterapeutene ser ikke bort fra at strekke- og tøyeritualet kan ha en psykologisk effekt, slik at de trenende menneskene føler seg mykere.

- Vi tror at vi endrer muskelvevet på en måte som hindrer skader når vi strekker ut, sier Thomas Best ved University of Wisconsin. Han forteller at forsøk på kaniner har vist at tøying ikke synes å ha noen virkning på muskelskader.

- Men tøying kan være bra for enkelte grupper, for eksempel de eldre. Alle de undersøkte studiene var på yngre mennesker, så vi har ikke besvart alle spørsmålene så langt, sier Best.

Lett jogg før store anstrengelser?

Todman anbefaler en liten joggetur før store anstrengelser, og mener dette kan forhindre skader, mens Herbert mener at bevisene for dette er svake. Han mener det bare er trening som kan bygge opp motstand mot muskelskader.

Herbert og Gabriel har publisert sine forskningsresultater i British Medical Journal, 325, 468-470, (2002): Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury

Lederartikkel fra BMJ: Reducing risk of injury due to exercise
Sammendrag: Effects of stretching…
Hele artikkelen: Effects of stretching…

Powered by Labrador CMS