- Ser bedre ut etter snorkesyke-behandling

Behandling som hjelper søvnapné-rammede med pustingen om natten, kan ha en hyggelig overfladisk bivirkning.

Publisert
Døm selv. Bildet til venstre viser pasienten før behandling, og bildet til høyre er etter. (Foto: University of Michigan)
Døm selv. Bildet til venstre viser pasienten før behandling, og bildet til høyre er etter. (Foto: University of Michigan)

Behandling med CPAP

Kontinuerlig overtrykk på luftveiene med bruk av maske er den viktigste behandlingen.

Har dokumentert effekt på pusteforstyrrelsene, søvnighet og livskvaliatet.

Et konstant lufttrykk lages med et lite apparat og føres gjennom en slange til en nese- eller nese- og munnmaske.

Tilpassingen skjer ved at brukeren får prøve dette et par netter hjemme - alternativt på sykehus.

Behandlingsutstyret blir deretter rekvirert, med det trykket som viste seg best egnet. Behandlingen varer på ubestemt tid. Pasienten får dekket utgiftene.

Hvorvidt pasienten vil fortsette behandlingen over lang tid, er dels avhengig av mengden symptomer og hvor godt tilpasset behandlingen er.

Kilde: helsenorge.no
 

Et flertall av 20 pasienter som fikk behandlingsformen CPAP ble nemlig oppfattet som mer attraktive etter noen måneder.

Det kommer fram i ny studie som nettopp er publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Sleep Medicine.

CPAP er en metode der en pustemaske koblet til en maskin sørger for at et jevnt, mildt lufttrykk skapes slik at luftpassasjen holdes åpen.

Dette gjør at pasientene sover bedre og blir kvitt kronisk tretthet.

Likevel: de nye funnene handler om mer enn hvorvidt personene ser trøtte ut eller virker kjempeopplagte etter skjønnhetssøvn.

Pannen, rynker og rødhet i huden

- Vi er overrasket over ikke å kunne påvise bedring i tilbøyeligheten til å ha poser eller mørke felt under øynene, sier søvnnevrologen Ronald Chervin i en pressemelding.

Forskerne dokumenterte i stedet andre endringer i ansiktet, etter at behandlingen av de middelaldrende personene hadde pågått noen måneders tid.

Resultatene av en ansiktskartlegging benyttet av plastikkirurger, viste at pannen var mindre hoven. I tillegg viste en hudanalyse at rødtoner ble mindre synlige.

Eksempel på maske som kan bli benyttet ved behandlingsformen CPAP hos pasienter med søvnapné. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Eksempel på maske som kan bli benyttet ved behandlingsformen CPAP hos pasienter med søvnapné. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskerne observerte også at pannerynker ikke lenger var så framtredende, men manglet en objektiv målemetode for dette, ifølge pressemeldingen fra University of Michigan Health System.

Studerte før- og etter-bilder

Forskerne benyttet seg også av 22 uavhengige personer som ble bedt om å studere bildene av apné-pasientene.

Deretter skulle de si sin mening om hvor ungdommelige, attraktive og våkne personene så ut. Men hvilke bilder som var tatt før eller eller snorkesyke-behandlingen, var ukjent for dem.

I to tredeler av tilfellene mente folkene i vurderingsgruppen at pasientene var mer attraktive og ungdommelige på etter-bildet..

Like ofte klarte de 22 også å peke å peke ut hvilke fotos som var etter-bildene.

Én av seks nordmenn rammet

Søvnapné er en søvnsforstyrrelse som opptrer både i milde og mer alvorlige former.

Den rammer en av seks nordmenn mellom 30 og 65 år. På verdensbasis har millioner av mennesker en slik tilstand.

Den kjennetegnes ved pustestopp på 10 sekunder eller mer mens man sover. Snorking er vanlig.

Ubehandlet øker risikoen for hjerte-karsykdommer, og ulykker på dagtid på grunn av tretthet.

Inspirert av søvnsenter-ansatte

Bakgrunnen for at forskerne dro i gang denne studien, var anekdotiske bevis om at ansatte på et søvnsenter mente pasienter som kom til oppfølging etter CPAP-behandling, så bedre ut enn før de startet opplegget. 

- Vi hadde fått med oss utsagnene om de så bedre ut etter behandling, men ingen hadde forsket på dette før, sier søvnnevrologen Ronald Chervin.

Den nye studien er og utført av forskere fra University of Michigan Health System og Michigan Technological University, USA.

Referanse:

Ronald D. Chervin m.fl: The Face of Sleepiness: Improvement in Appearance after Treatment of Sleep Apnea, Journal of clinical Sleep Medicine, september 2013