Leserne av forskning.no er fornøyde med det de får. Det er vi i redaksjonen veldig glad for. (Foto: Colourbox).
Leserne av forskning.no er fornøyde med det de får. Det er vi i redaksjonen veldig glad for. (Foto: Colourbox).

Dette mener leserne om forskning.no

REDAKTØREN HAR ORDET: Nesten alle leserne av forskning.no synes nettavisa holder høy kvalitet. Det er musikk i våre ører.

Redaksjonen i forskning.no består av 17 personer som jobber hardt hver dag for å lage en skikkelig god nettavis om forskning. Men klarer vi det?

Ja, er svaret om vi skal tro de mer enn 700 leserne som deltok i leserundersøkelsen før jul.

Sjekk disse tallene:

95 prosent av leserne mener at forskning.no holder høy kvalitet. Samme andel mener at nettavisa er brukervennlig. 96 prosent mener forskning.no er nyttig.

Men det aller fineste resultatet er dette: Hele 98 prosent mener at artiklene på forskning.no er lette å forstå.

Dette er jo selve utfordringen i forskningsjournalistikken: å skrive om forskningsresultater fra alle slags fagfelt på en måte som blir forstått av alle - inkludert politikeren, ungdomsskoleeleven, bedriftslederen, den departementsansatte, læreren, studenten, bussjåføren, sykepleieren og forskeren fra et helt annet fagfelt enn det artikkelen handler om. Bare for å nevne noen av de som leser forskning.no.

Vi har 50 000 besøk i snitt på forskning.no hver dag. De kommer fra svært forskjellige bakgrunner. De fleste har høyere utdanning fra en høyskole eller universitet, men mange har ikke det. Artiklene våre skal forstås av alle, selv om de ikke kjenner fagfeltet fra før. Dette er vår daglige utfordring. Og i følge leserundersøkelsen, så lykkes vi altså med det.

Trofaste lesere

forskning.no er dagsavis for mange lesere. 41 prosent kommer inn hver dag eller flere ganger daglig. 89 prosent er innom flere ganger i uka. Men nettavisa har et stadig tilsig av nye lesere – lesertallene vokser fra år til år. forskning.no har hatt en gjennomsnittlig økning per år på 20,5 prosent siden 2010.

72 prosent av leserne oppgir at de går rett inn, gjennom å skrive inn adressen eller de har forskning.no som bokmerke. Det tyder på trofaste lesere!

Resten av leserne kommer til forskning.no gjennom en søkemotor eller sosiale medier. Mange har også funnet forskning.no i en annen avis eller nettsted.

Hvem er leserne?

Leserne av forskning.no bor over hele landet. Det er ganske jevn kjønnsfordeling, men litt flere menn enn kvinner. Ifølge denne undersøkelsen er 15 prosent av leserne under 29 år, mens 20 prosent er over 60 år. Ellers fordeler leserne seg jevnt over aldersgruppene.

80 prosent av leserne har universitets- eller høyskoleutdanning.

Vi spurte også leserne om hvilket yrke de har: 19 prosent er forskere. Med 50 000 daglige besøk tilsier det at 9500 av besøkene er fra forskere. Det er positivt for en nettavis som skriver om forskning at også de som driver med det daglig har noe å hente i vår journalistikk.

Den største gruppen lesere jobber i det offentlige, men vi har også mange lærere, ansatte i private bedrifter og studenter som lesere.

Men de aller fleste leser ikke forskning.no på grunn av jobben eller skole. De oppgir at de kommer hit fordi de er interessert i forskning generelt.

Naturvitenskap og helse er mest populært

Vi spurte også leserne om hva de er mest interessert i å lese.

De aller fleste leserne er ute etter nyheter om forskning generelt. 90 prosent har krysset ja på dette spørsmålet. 37 prosent oppgir at de også er opptatt av et spesielt tema eller fagfelt.

Naturvitenskap er mest populært blant leserne som deltok i undersøkelsen. 75 prosent oppgir at de leser nyheter om naturvitenskap. På en solid andreplass kommer helse, deretter samfunn, teknologi, miljø, kultur. Men også næringsliv, hav og fiske og landbruk har mange interesserte lesere.

Vi ba også leserne om deres vurdering av nyhetssakene våre. 88 prosent krysset av på 5 eller 6 på skalaen. Det er vi veldig fornøyd med! Bare 1,3 prosent var ikke særlig fornøyd.

Debattartiklene får også svært høy score: 72 prosent mener at de er veldig bra. Også stillingsmarkedet, bloggen og nyhetsbrevet får gode skussmål fra leserne, selv om det er mange som ikke kjenner disse så godt.

Videre på forskning.no

Hva bruker vi leserunderundersøkelsen til?

forskning.no er i stadig utvikling. Vi har nettopp lansert UNG.forskning.no - en egen nyhetstjeneste og kunnskapsbank for barn og ungdom. Satsingen er et resultat av at vi har sett at vi har mange unge lesere.

Vi planlegger også en satsing på tekster skrevet av forskere selv. De utgjør en stor gruppe av leserne våre, og vi har stor pågang av forskere som ønsker å skrive på forskning.no.

De skriver allerede kronikker, i bloggen og i spalten Forskeren forteller. Nå skal vi samle disse tekstene og gjøre det enklere å finne fram til forskertekster.

I tillegg fikk vi i leserundersøkelsen mange tips og kommentarer. Om ting vi gjør bra, kan gjøre bedre og ting vi kan gjøre mer av. Disse tar vi til oss og vil jobbe med framover.

Så takk til alle som deltok i undersøkelsen. Og send oss gjerne flere innspill og tilbakemeldinger - [email protected].

Powered by Labrador CMS