Parkinsons-behandling satt i nytt lys

Dyp hjernestimulasjon tidlig i sykdomsforløpet kan bedre livskvaliteten drastisk for Parkinsons-pasienter.

Metoden er til nå sett på som så invaderende, dyr og risikabel at den i hovedsak blir brukt når vanlige Parkinsons-medisiner mister effekten ettersom sykdommen utvikler seg. Men en ny studie tyder på at den også kan hjelpe personer tidligere i sykdomsforløpet.

Pasientene innrullert i studien var både tidligere i sykdomsforløpet og yngre enn det som er vanlig når behandling med dyp hjernestimulasjon starter. Disse deltakerne rapporterte en økning i livskvalitet på 26 prosent etter å ha mottatt dyp hjernestimulasjon i to år. En parallell gruppe som bare mottok vanlige medisiner rapporterte om én prosent nedgang i livskvalitet.

– Konklusjonen i denne studien er veldig spennende, sier David Charles, direktør for klinikken for bevegelseshemmende sykdommer ved Vanderbilt Neuroscience Institute til Scientific American.

– Studien vil mest sannsynlig endre vår forståelse for når man skal administrere dyp hjernestimulasjon ved Parkinsons sykdom. (forskning.no/SPØ)

Powered by Labrador CMS