Hodepine eller ryggsmerter og gravid? Bruk paracet så sjelden og i så lav dose som mulig, anbefaler forskere nå, etter ny gjennomgang av studier på feltet.
Hodepine eller ryggsmerter og gravid? Bruk paracet så sjelden og i så lav dose som mulig, anbefaler forskere nå, etter ny gjennomgang av studier på feltet.

Forskere advarer: Gravide bør ta så lite paracet som mulig

Det er fare for at fosteret kan få økt risiko for skader i utviklingen om de blir utsatt for legemiddelet, hevder de.

Gravide bør bare bruke paracetamol når det er medisinsk grunn til det.

Bruken bør begrenses, være så kortvarig som mulig, og med lavest mulig dose, mener forskere i en ny anbefaling.

Det er i siste nummer av tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology at flere forskerne nå går ut med denne felles uttalelsen.

De baserer anbefalingen på en ny gjennomgang av en rekke studier av bruk av paracetamol og mulige fosterskader.

Mye brukt smertestillende

Paracetamol, som finnes i paracet og paralgin forte, brukes mye blant gravide verden over, fordi det er ansett som det tryggeste smertestillende og febernedsettende middelet.

Anslag viser at opp til 65 prosent av gravide i USA tar paracet. På verdensbasis antas det at halvparten av gravide bruker det.

Gravide i Norge er intet unntak. Data fra Den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) fra 2016, viser at om lag halvparten brukte legemiddelet under svangerskapet.

Nå går flere forskere ut med en oppfordring til forebyggende tiltak.

De mener helsemyndigheter bør gjøre helsepersonell oppmerksomme på at gravide bør bruke det smertestillende middelet restriktivt.

Dansk forsker i bresjen

Det er den danske forskeren David Kristensen og kolleger som nå har samlet ulike studier om bruk av paracetamol under graviditet.

Samlestudien er basert på både eksperimentelle dyreforsøk, cellebasert forskning og befolkningsstudier om bruk av paracetamol blant gravide.

Studiene er publisert gjennom 25 år, fra januar 1995 til 2020.

Befolkningsstudier har tydet på at utstrakt bruk av paracet blant gravide, kan gi økt risiko for fosterskader.

Funnene er senere støttet av eksperimentelle studier som viser uheldige effekter både gjennom dyreforsøk og laboratorieforsøk på cellenivå.

Forskerne oppfordrer nå til at det bør gjøres mer forskning på hvordan paracetamol kan påvirke fosterutviklingen.

De skriver også at paracetamol kan øke risikoen for visse nevrologiske misdannelser, samt misdannelser i kjønnsorgan og urinrør.

Risikoen for feil i utviklingen gjelder både gutter og jenter.

Mest bekymret for mødre som bruker mye

- Risikoen ved en gangs bruk var moderat i de fleste studiene, skriver David Møbjerg Boslev Kristensen i en e-post til forskning.no.

Han er førsteamanuensis ved nevrologisk avdeling ved København Universitetssykehus, Rigshospitalet.

Det er mødre som bruker paracetamol over lengre tidsrom vi er bekymret for, skriver han.

Men samtidig rapporterte de fleste kvinnene at de bruke paracetamol gjentatte ganger i svangerskapet. Flesteparten av studiene viste at risikoen økte ved langvarig bruk og høyere doser, opplyser Kristensen.

Kan gi økt risiko for misdannet urinrør, ADHD

Observasjonsstudier på mennesker tyder på at fosteret som blir utsatt for paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol (APAP) kan ha sammenheng med både reproduktive unormaliteter og nevrologiske atferdsforstyrrelser hos begge kjønn. Eksponering i svangerskapet kan øke risikoen for at mannlige kjønnsorganer og urinrør kan bli unormalt utviklet. Studier har funnet økt risiko for testikler som ikke kommer ned i pungen, (cryptorchidism) og redusert avstand mellom anus og penis. Begge deler kan redusere muligheten for å få barn. Det er også funnet en sammenheng mellom paracetamol og tidligere pubertet hos jenter. Studier tyder også på at eksponering kan øke risikoen for nevrologiske atferdsforstyrrelser, som ADHD, autismespekter lidelser, forsinket språkutvikling hos jenter og lavere IQ. (Kilde: Nature Reviews Endocrinology)

Helsevesenet bør råde gravide til minst mulig bruk

I mellomtiden foreslår de en rekke tiltak for å være føre var.

Forskerne foreslår at kvinner bør få rådgivning tidlig i svangerskapet om å unngå unødvendig bruk av paracetamol, med mindre det er medisinsk begrunnet.

Gravide bør konsultere legen eller en farmasøyt på apoteket om de er usikre på om de bør bruke paracet, og før de bruker det på langvarig basis, skriver forskerne.

For å minimere risikoen, bør de bruke lavest mulig dose over kortest mulig tid.

Bør gi mer spesifikk informasjon

Slike råd avviker ikke nødvendigvis noe særlig fra nåværende råd som gravide får. Men forfatterne mener likevel at det er nødvendig å gi et mer målrettet budskap til både gravide og helsepersonell om temaet.

Både fordi bruken av paracet blant gravide er høy, og fordi antakelsen om at bruken gir en ubetydelig risiko er utbredt.

Forskerne bak oppropet oppfordrer ansvarlige helsemyndigheter til å sette seg inn i all tilgjengelig forskning, slik at en evidensbasert evaluering av risikoen kan gjøres tilgjengelig.

Dette er viktig både for å informere pasienter og helsepersonell.

De nevner spesielt US Food and Drug Administration og European Medicines Agency, men sikter også til andre ansvarlige myndigheter.

- Risikoen for bivirkninger ved bruk av paracetamol er veldig lav, det er beskjedne økninger dette er snakk om. Men de restriktive anbefalingene er i tråd med norske anbefalinger, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.
- Risikoen for bivirkninger ved bruk av paracetamol er veldig lav, det er beskjedne økninger dette er snakk om. Men de restriktive anbefalingene er i tråd med norske anbefalinger, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

I tråd med norske anbefalinger

- Dette er ikke så veldig nytt. Det har blitt gjort mange studier på dette tidligere som har vist tilsvarende resultater, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til forskning.no.

De danske forskernes oppfordring er i tråd med de norske retningslinjene for gravide, som legemiddelverket endret senest i 2018, sier han.

- Paracetamol kan brukes, men skal brukes så lite som mulig. Så kort tid som mulig med så lav dose som mulig, sier Madsen.

Beskjeden risiko

Endringen kom etter at norske studier viste økt risiko for uheldig påvirkning av fosterutviklingen ved utstrakt bruk av paracetamol i svangerskapet.

- Risikoen for bivirkninger er dessuten veldig lav, det er beskjedne økninger det er snakk om, understreker han.

Madsen er ikke redd for at disse forskernes budskap vil skremme gravide fra å ta smertestillende om de får sterke, forbigående smerter.

- Nei, vi tror vel at norske gravide har en bevisst holdning til dette, sier han.

Ikke så mange alternativer

Utilstrekkelig smertebehandling i svangerskapet er også uheldig for fosteret, påpeker fagdirektøren.

- Men det er klart at for gravide har vi ikke så mange alternativer til paracetamol.

Ibuprofen kan medføre alvorlige skader, så det er langt viktigere å styre unna, minner han om.

- Hva skal gravide gjøre dersom de har sterke smerter?

- Anbefalingen er å gå til legen hvis man har stadig tilbakevendende smerter, avslutter Madsen.

Sprikende forskning

En studie fra 2013 viste at tre år gamle barn hadde atferdsproblemer og dårligere grovmotorikk fordi mor spiste paracetamol i mer enn fire uker under graviditeten.

Andre tidligere studier har vist at gravide kvinner som bruker mye paracetamol, har større fare for å få barn som utvikler ADHD.

Men forskere har også påvist den motsatte sammenhengen hos de som bruker bare litt paracetamol.

Referanse:

A. Z. Bauer mf: Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nature Reviews Endocrinology, 23. september 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS