Eldre tar ofte mange forskjellig typer medisiner uten at man har forsket på hvordan de ulike legemidlene interagerer. (Foto: Frank May, NTB scanpix)
Eldre tar ofte mange forskjellig typer medisiner uten at man har forsket på hvordan de ulike legemidlene interagerer. (Foto: Frank May, NTB scanpix)

Det mangler forskning på eldre og legemiddelbruk

To av tre legemiddelbrukere over 65 år bruker fem eller flere ulike medisiner på en gang, uten at det finnes forskning på konsekvensene. 

I 2016 fikk 90 prosent av alle over 65 år minst ett legemiddel på resept, og to av tre såkalt polyfarmasi, som betyr at man går på minst fem ulike medisiner. Det er hovedsakelig legemidler for hjerte-karlidelser, infeksjoner, smerter, angst, depresjon og søvnløshet.

– Svært mange av disse legemidlene øker risikoen for at man faller og brekker noe og kanskje dør av det, påpekte Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg tirsdag.

Hun la fram Folkehelserapporten 2018, og poengterte at mens det finnes forskning om påvirkningen av én og én medisin, finnes det lite forskning på hvordan ulike medisiner virker når de tas sammen.

– Her er det et stort kunnskapshull vi må skynde oss å fylle, sa Stoltenberg med henvisning til den raske økningen i eldrebefolkningen.

I dag er det 220 000 personer i Norge over 80 år, herav 45 000 over 90 år. I 2040 vil det være 470 000 over 80 år, herav 100 000 over 90 år.

I aldersgruppen over 90 år har 81 prosent av kvinnene og 78 prosent av mennene polyfarmasi.

Powered by Labrador CMS