Falske legemidler som enten er feilmerket eller framstillt på ulovlig vis blir vanligere. (Foto: Microstock) (Foto: Microstock)
Falske legemidler som enten er feilmerket eller framstillt på ulovlig vis blir vanligere. (Foto: Microstock) (Foto: Microstock)

Falske legemidler blir vanligere

Forfalskede medisiner er et globalt problem, mener forskere. Den lave kvaliteten kan forårsake dødsfall og antibiotikaresistens.

Verdens helseorganisasjon anslår at mellom 10 og 30 prosent av verdens legemidler enten er forfalsket, eller av så dårlig kvalitet at de ikke virker, og i verste fall kan være skadelige.

I en grundig gjennomgang av legemidler verden rundt, har forskere blant annet oppdaget at 41 prosent av medisinene som ble undersøkt, ikke holdt god nok standard.

De anslår også at dårlig malariamedisin kan ha forårsaket rundt 122 000 barnedødsfall i Afrika i 2013.

– Et undervurdert problem

– Pandemien av forfalskede og for dårlige medisiner er utbredt og undervurdert, særlig i land med lav til middels inntekt, hvor systemene for regulering av legemidler er svake eller ikke-eksisterende, sier Jim Herrington, én av forfatterne i den omfattende studien, i en pressemelding.

Herrington har, sammen med en rekke andre forskere, skrevet en serie med studier i tidskriftet The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. De har tatt for seg de mange sidene ved denne delen av legemiddelindustrien. Problemet er størst i deler av Asia og Afrika, sør for Sahara. 

Forskerne undersøkte kvaliteten på nesten 17 000 prøver av malaria-, tuberkolose- og leishmaniasismedisin i tillegg til antibiotika. De kunne rapportere at alt fra ni til 41 prosent av prøvene ikke oppnådde godkjente standarder.

Behov for global kvalitetssikring

I tillegg til å kartlegge hvor utbredt problemet er, har forskerne også utviklet billige, effektive måter å undersøke kvaliteten på legemidler.

Likevel mener forskerne at de største årsakene til at dette problemet vedvarer, er manglende kontroll på legemiddelindustrien, myndigheter uten handlekraft og for dårlige retningslinjer.

– Dagens medisinske landskap gjør skillet mellom innlands- og utenlandsk produksjon uklart. Det trekker oppmersomheten mot behovet for en global kvalitets- og sikkerhetsovervåkning for å forhindre at pasienter blir utsatt for forfalskede produkter, skriver forsker Margaret Hamburg.

Forskerne etterlyser et tettere, globalt samarbeid for å få bukt med problemet.

– Det er et presserende behov for samarbeid blant de med ekspertise i vitenskap, teknologi, overvåkning, epiodemologi og logistikk for å kunne sikre globale distribusjonskjeder, understreker Joel Brennan, som har utarbeidet artikkelserien, i en pressemelding.

Referanse:

James Herrington m.fl: The Global Pandemic of Falsified Medicines: Laboratory and Field Innovations and Policy Perspectives, The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, april 2015

Powered by Labrador CMS