Blokkerer stamcelleforskning igjen

For andre gang har USAs president George Bush lagt ned veto mot et lovforslag som tillater forskning på stamceller fra befruktede egg, til tross for at slik forskning har støtte fra et flertall av det amerikanske folket.

Publisert

Vetoet kom onsdag 20. juni etter at den demokratiske senatoren Tom Harkin fra Iowa hadde foreslått at statlige midler kunne brukes til forskning på stamceller som var befruktet før 15. juni 2007.

Forslaget ble vedtatt i kongressen, der demokratene har flertall. Men flertallet er ikke stort nok til å hindre et veto fra Bush.

Dette er andre gang Bush legger ned et slikt veto. Forrige veto kom 20. juli 2006.

Trenger flere stamceller

Hadde forslaget gått gjennom, ville forskerne fått tilgang til nyere og flere stamceller. De stamcellene forskerne nå har til rådighet er alle fra 2001 eller eldre.

I følge professor Kevin Eggan fra Harvard University trenger forskerne flere og nyere stamceller for å finne ut hvordan cellene endrer seg over tid og om resultatene fra forskningen på de eldre stamcellene er allmenngyldige.

Livets grunnsteiner

"Embryonale stamceller"
"Embryonale stamceller"

Stamceller er en form for primitive celler, livets grunnsteiner som kan utvikle seg i mange retninger for å danne alle de spesialiserte cellene som finnes i kroppen.

Stamceller finnes også i voksne mennesker, men forskerne er spesielt interessert i de embryonale stamcellene. Disse finnes i det nylig befruktede menneskeegget.

Embryonale stamceller har størst mulighet til å utvikle seg i forskjellige retninger. Derfor kan de brukes i jakten på nye medisinske behandlingsformer, håper forskerne.

Etisk fordømmelse

Bush og hans meningsfeller betrakter befruktede menneskeegg som fullverdige mennesker. Derfor mener de at å forske på embryonale stamceller er det samme som å ta menneskeliv.

I praksis hentes embryonale stamceller fra celler som blir til overs etter prøverørsbefruktning. Disse kastes uansett etter noen år.

Alternativer til embryonale stamceller

Bush støttet et forslag fra den republikanske senatoren Norm Coleman fra Minnesota. Coleman ønsker å støtte forskning på stamceller som ikke er hentet fra befruktede egg.

Slik forskning er lovende, men for å kunne erstatte embryonale stamceller med andre stamceller, må forskerne først ha grundig kunnskap om hvordan den embryonale stamcellen fungerer. Det kan de bare få ved å forske direkte på flere slike celler.

Lenker

Om presidentens stamcellepolitikk fra nettstedet til Det hvite hus