Kan virus hemme HIV?

Vil du helst være smittet av én type virus eller av to? Enhver idiot vil selvsagt velge det første, men hvis saken gjelder HIV og GBV-C kan det lønne seg å ta hele pakka.

En ny studie viser nemlig at mennesker med både HIV og GBV-C-viruset innabords, klarer seg vesentlig bedre enn de som bare har HIV.

- De har mindre risiko for å utvikle AIDS og det tar lengre tid før de blir syke. I tillegg er sannsynligheten for å dø av sykdommen mindre, sier professor Roger J. Pomerantz fra Thomas Jefferson University i Philadelphia.

Nå håper han at oppdagelsen skal gi nye våpen i kampen mot den lumske sykdommen.

Overrasket

Dette er ikke den første gangen forskere har sett sammenhenger mellom de HIV-smittedes helse og tilleggsinfeksjoner. Dessverre er den andre inntrengeren sjelden til særlig nytte, og HIV-positive som smittes av herpes eller Epstein-Bar kan tvert imot få store helseproblemer.

Derfor var Pomerantz også en smule skeptisk da han kom over flere små, ubekreftede studier som viste at HIV-smittede klarte seg bedre når de også hadde en dose GBV-C-virus i skrotten. Men etter å ha analysert resultatene fra en 15-årig studie av ei stor gruppe HIV-positive menn, ble professoren så godt som overbevist.

"GBV-C er en slektning av herpesviruset over."
"GBV-C er en slektning av herpesviruset over."

GBV-C, som så vidt vi vet ikke lager noen sykdom til tross for at det er en nær slektning av herpes, ser altså ut til å hjelpe kroppen i kampen mot HIV. Men hvordan?

Immunhjelp

Pomerantz og teamet hans fant forskjeller i T-cellene og cytokinene (kjemikaliene som kontrollerer immunsystemet) mellom mennesker med ett og begge virus. De med dobbeltinfeksjoner hadde en bedre, og mer beskyttende cytokinprofil.

- Kanskje GBV-C lager en god profil, som igjen stabler på beina en sterkere immunrespons mot HIV? spekulerer Pomerantz. Eller kanskje det lille viruset aktiverer en slags naturlig immunitet?

En annen mulighet kan være at vår virusvenn på en eller annen måte holder HIV ute av cellene. Forskerne har nemlig sett tegn til at GBV-C forandrer reseptoren som slipper HIV inn i cella i utgangspunktet.

Det er uansett viktig å forstå hvordan virus påvirker hverandre, og hvordan GBV-C kan hemme HIV.

- Hvis vi kan forstå mekanismene bak dette fenomenet, kan vi kanskje kopiere naturen og lage et molekyl som bedre han bekjempe virus, sier Pomerantz.

Referanse:

Rapporten publiseres 4. mars, i New England Journal of Medicine.

Lenke:

New England Journal of Medicine

Powered by Labrador CMS