Forskning på materialer kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller. (Foto: FIRECO og LM Wind Power)
Forskning på materialer kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller. (Foto: FIRECO og LM Wind Power)

Nytt materiale kan gi billigere broer

I EU-regi har fagmiljøer og industri fra fem land gått inn for å utvikle materialer som er mer motstandsdyktige mot skader enn de som finnes i dag.

Målet for det nylig oppstartede prosjektet DACOMAT (Damage Controlled Composite Materials) er å få frem såkalt fiberarmert plast som tåler å ha sprekker og skader og derfor vil være egnet for bruk i konstruksjoner med store krav til pålitelighet.

Fiberarmert plast er materiale som består av sterke og stive, men også sprø fiber bakt inn i et støttemateriale som for eksempel polyester. Denne typen materiale er lette og sterke og brukes for eksempel i karbonfiberrammer til sykler. 

Resultatene fra prosjektet kan dermed åpne for økt bruk av fiberarmert plast i broer. I tillegg kan de øke påliteligheten til vindmølleblad, som alt utgjør et marked for tradisjonell fiberarmert plast.

Ambisjonen er å utvikle fiberarmert plast som vil få broer til å leve lenger enn tradisjonelle broer og samtidig ha 30 prosent lavere levetidskostnader. For vindmølleblad er målet 30 prosent økning i levetiden og 50 prosent nedgang i kostnadene som knytter seg til slike blad.

Powered by Labrador CMS