Hvilke konsekvenser kan mikroplast ha for land, vann og mattrygghet i Norge?   (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Hvilke konsekvenser kan mikroplast ha for land, vann og mattrygghet i Norge? (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hvordan blir maten vår påvirket av mikroplast?

Det er stor interesse og bekymring verden over for hvilke konsekvenser plastsøppel kan ha for jord, vannveier og hav. Små plastpartikler, mikroplast, som spres til miljøet, kan muligens skade organismer og økosystemer.

Det finnes i dag ingen oversikt over hvilke følger mikroplast kan ha for norske matressurser, miljø og helse. Det er bakgrunnen for at Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har tatt initiativ til en kunnskapsoppsummering.

Forskerne skal vurdere kunnskap om mikroplast både fra fiskerier, akvakultur og sjømat, og i landmiljø og landbasert mat.

Kunnskapsoversikten skal etter planen publiseres i første kvartal i 2019.

Powered by Labrador CMS