Kunstgjødsel kan inneholde tungmetallet kadmium. Hva vet vi om nivåene av kadmium i jord som brukes til matproduksjon, og om effekter på helse og miljø?  (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)
Kunstgjødsel kan inneholde tungmetallet kadmium. Hva vet vi om nivåene av kadmium i jord som brukes til matproduksjon, og om effekter på helse og miljø? (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Kan kadmium i kunstgjødsel påvirke helsa vår?

Det skal Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) finne svar på i et oppdrag fra Mattilsynet.

Når vi bruker kunstgjødsel med kadmium over lang tid, kan kadmium lagres i jorda. Det kan ha negative effekter på helsa til mennesker, planter og dyr.

Kadmium kan for eksempel føre til at planter spirer og vokser dårligere, og at avlingene derved blir mindre. Det kan også gå ut over helsa til husdyr som spiser fôr fra dyrket mark og gress fra beitemark som er gjødslet med mineralgjødsel. I tillegg kan gift i jorda være skadelig for organismer som lever i jord og i vann.

Per i dag vet vi lite om nivåene av kadmium i jord som brukes til produksjon av mat og fôr. Vi vet også lite om hvilket nivå som kan gi risiko for negative effekter på planter, husdyr og organismer.

Bakgrunnen for oppdraget, er at Mattilsynet skal evaluere dagens maksimumsverdier i blant annet kunstgjødsel. 

Powered by Labrador CMS