Forskere har sett på effekten av skolemat. I Norge er det vanlig å ha med seg matboks på skolen.
Forskere har sett på effekten av skolemat. I Norge er det vanlig å ha med seg matboks på skolen.

FHI-forskere usikre på effekten av gratis skolemat

Gratis skolemat har mange positive effekter, viser studier fra utlandet. Men FHI-forskere er usikre på om dette kan overføres til Norge.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har forskere ved Folkehelseinstituttet sett på effekten av at elevene får spise gratis på skolen.

Etter å ha gått gjennom internasjonal forskningslitteratur konkluderer forskerne med at gratis skolemat har mange positive effekter, men at det er usikkert om resultatene er overførbare til dagens norske forhold.

– Resultatene av studiene som er overførbare til en norsk setting, er sprikende, heter det i FHI-rapporten.

Studiene viser at gratis skolemat har positive effekter på en rekke områder, blant annet skoledeltakelse, kosthold, læring, fravær og vektutvikling.

Men ifølge FHI er det er usikkert hvilken effekt et gratis skolemåltid vil ha på akademiske prestasjoner, læring, læringsmiljø og fravær.

FHI mener også at det er behov for flere og mer robuste studier av effekten av et gratis skolemåltid i høyinntektsland som Norge.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS