I 2009 var Zimbabwe rammet av en katastrofal tørke og økonomisk kollaps. Det førte til alvorlig sult og feilernæring blant store deler av befolkningen. Her fra et distribusjonssenter i Chirumhanzi 250 kilometer sør for hovedstaden Harare.
I 2009 var Zimbabwe rammet av en katastrofal tørke og økonomisk kollaps. Det førte til alvorlig sult og feilernæring blant store deler av befolkningen. Her fra et distribusjonssenter i Chirumhanzi 250 kilometer sør for hovedstaden Harare.

Fattige land strever med både fedme og underernæring

Sammenhengen mellom fedme og underernæring er mer sammenvevd enn man tidligere har trodd, ifølge ny rapport.

Publisert

En tredel av verdens fattigste land strever med høy grad av fedme så vel som underernæring, ifølge en ny rapport publisert i The Lancet.

Mange mennesker i lavere klasser trues av begge helseproblemene samtidig, skriver BBC.

Feilernæringens doble byrde, som fenomenet omtales som, skyldes i hovedsak høy tilgjengelighet av ultrabearbeidet mat over hele verden, og at folk er i mindre fysisk aktivitet, ifølge forskerne.

Sammensatt problem

Forståelsen av feilernæring er dermed i ferd med å endres. Tidligere har forskjellige former for feilernæring blitt forstått som separate problemer for folkehelsen. Nå ses de på som mer sammenvevde, ifølge rapporten.

– Vi kan ikke lenger karakterisere land som enten lavinntekts og underernærte, eller høyinntekts og kun i faresonen for fedme, sier Francesco Branca, hovedforfatteren bak rapporten og direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Derfor må også måten man regulerer mat i verden og måten såkalte matsystemer er bygd opp på, endres radikalt, ifølge forskerne. Fra produksjon og distribusjon, til merking, markedsføring og konsumering.

Afrika og Asia hardest rammet

Forskerne oppfordrer FN, regjeringer og akademikere til å handle og sørge for sunn og rimelig mat for alle.

Ifølge rapporten er nærmere 2,3 milliarder barn og voksne overvektige. 20 prosent av befolkningen er overvektige, 30 prosent av barn under fire år har dårlig vektøkning og 20 prosent av kvinner er klassifisert som «tynne».

Land i Afrika sør for Sahara og i Asia er hardest rammet.