Stadig flere blir nå abonnent på strømmetjenester for å se filmer, sportsendinger og TV-serier. Ifølge de spurte kundene er det nå HBO som har det beste innholdet. Her fra en reklame for serien Game of Thrones.   (Foto: AFP/Scanpix/NTB)
Stadig flere blir nå abonnent på strømmetjenester for å se filmer, sportsendinger og TV-serier. Ifølge de spurte kundene er det nå HBO som har det beste innholdet. Her fra en reklame for serien Game of Thrones. (Foto: AFP/Scanpix/NTB)

HBO best likt av strømmetjenestene

Stadig flere nordmenn ser filmer, serier og sport på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO og Viaplay. Selv om kundene er mest fornøyd med HBO, etterspør alle kunder bedre utvalg i filmer.

Det er tredje gang EPSI Rating foretar en studie av kundetilfredsheten på strømmetjenester for film, serier, programmer eller sport i samarbeid med Handelshøyskolen i Stockholm.

I fjor etterspurte kundene bedre og mer innhold. Årets måling viser at brukerne er blitt mer tilfreds med innholdet.

– Men kundene er fortsatt sultne på bedre og nyere innhold, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating i en pressemelding.

Scorer på godt utvalg

HBO får særlig gode tilbakemeldinger på utvalget og kvaliteten de har på innholdet. Viaplay går mest frem, og har mer fornøyde kunder i år enn i fjor.

Netflix, som blant annet tilbyr den populære serien House of Cards, skårer dårligst hos kundene med tanke på kvaliteten på innholdet.

Kundenes tilfredshet med Netflix ligger på gjennomsnittet for bransjen, mens TV2 Sumo gjør det dårligere enn snittet.

Generelt er kundene nå mer tilfreds med strømmetjenesten de bruker mest, enn med de digitale TV-leverandørene. 

Altibox hadde de mest fornøyde kundene blant TV-distributører tidligere i høst. 

Halvparten strømmer

Andelen husstander som abonnerer på strømmetjenester stiger fortsatt. Drøyt halvparten av alle bredbåndkunder oppgir at de for tiden abonnerer på en slik strømmetjeneste.

– Det er 12 prosentpoeng flere enn på samme tid i fjor, sier Høst. Slike tjenester er mer populært i Norge enn i Sverige og Finland.

Selv om kundetilfredsheten stiger noe fra i fjor, er det ingen utpreget begeistring å spore blant kundene.

Har mye å gå på

HBO-kunder er mest fornøyd med strømmetjenesten, mens TV2 Sumo-kunder er minst fornøyd. Tilfredsheten med Sumo har også gått ned de siste årene, mens de andre tilbyderne har hatt fremgang. (Foto: (Tabell: EPSI Rating Norway))
HBO-kunder er mest fornøyd med strømmetjenesten, mens TV2 Sumo-kunder er minst fornøyd. Tilfredsheten med Sumo har også gått ned de siste årene, mens de andre tilbyderne har hatt fremgang. (Foto: (Tabell: EPSI Rating Norway))

– En kundetilfredshet på 66,8 poeng totalt for bransjen indikerer at strømmekundene verken er godt tilfreds eller misfornøyde, forklarer Høst.

Resultater over 75 poeng peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. 

– Leverandører med kundetilfredshetsscore under 60 har store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, forklarer Høst.

Mer fornøyd enn med TV-kanaler

Strømmekundene oppgir at de får bra valuta for pengene. De synes at de får vesentlig mer for pengene, sett i forhold til tradisjonell TV-distribusjon.

Kunder av strømmetjenester er langt mer lojale enn digital-TV kundene er, til tross for at det er relativt enkelt både å bli kunde og å avslutte kundeforholdet.

De synes det er svært enkelt å være strømmekunde, og at den tekniske kvaliteten på tjenesten jevnt over er god. Det er få som klager.

Selv om Netflix-kunder er lite fornøyd med kvaliteten på innholdet, scorer Netflix best på stabilitet, bildekvalitet og brukergrensesnittet blant de målte aktørene.

Høy terskel for å klage

Også servicenivået i bransjen har blitt bedre over det siste året, men det ligger fortsatt noe lavere enn hos TV-distributørene.

Strømmekunder tar likevel sjeldnere kontakt med leverandører i strømmebransjen enn med digital-TV-selskaper.

Mens to av tre TV-kunder vært i kontakt med sin TV-leverandør, har kun hver tiende strømmekunde vært i kontakt med sin strømmeleverandør.

Bredbånd er den bransjen flest kunder er misfornøyd med klagehåndteringen hos, viste en tidligere undersøkelse i år. 

EPSI har også hentet inn intervjuer med kundene av andre strømmeleverandører som bl.a. Cmore og Dplay, men antallet intervjuer er svært begrenset og er derfor ikke tatt med i oversikten.

Driver forskning

Feltarbeidet er gjort av Cavere AS i perioden fra 20. september til 18. oktober. Totalt er det gjennomført 612 telefonintervjuer av personer i alderen 18 – 69 år. Spørreskjemaet inneholder ca 60 spørsmål, og de fleste spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best. 

Poengene ganges med ti som utgjør poengscoren for de ulike selskapene. 

EPSI Rating har studert sammenhengen mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og bedrifters lønnsomhet i en rekke bransjer siden 1989.

De måler blant annet også kundetilfredshet i banker, mobiloperatører og offentlige tjenester som utdanning.

I tillegg driver de også forskning i samarbeid med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), Chalmers, Handelshøyskolen i Stockholm og Karolinska Institutet.

Referanse: 

Strømmetjenester 2016. EPSI Rating 07.11.2016.

Powered by Labrador CMS