Skummel sopp dreper rhododendron

I fjor sommer ble den fryktede soppsykdommen Phytophthora ramorum påvist ved flere hagesentre i Sør-Norge. Mattilsynet har derfor satt inn strenge restriksjoner på import av blant annet rhododendron.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"ANGREPET: Typisk mørk misfarging ved bladbasis og på greiner hos rhododendron. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"
"ANGREPET: Typisk mørk misfarging ved bladbasis og på greiner hos rhododendron. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"

 

Soppsykdommen Phytophthora ramorum ble oppdaget på 1990-tallet, og første gang i Norge i 2002. I USA fikk den raskt navnet “Sudden Oak Death”, “eikevisningssyken”, etter at den hadde drept store mengder eiketrær og andre treslag.

I Europa er sykdommen til nå hovedsakelig rapportert på plantene rhododendron og krossved. I noen tilfeller er soppen også oppdaget på barlind.

Det mest alvorlige tilfellet av smitte som er påvist i Norge, ble oppdaget vinteren 2006.

Da måtte Folkvord planteskole i Sandnes ødelegge over 8000 rhododendron på grunn av ramorum-angrep. Planteskolen fikk 1,1 millioner kroner i erstatning, siden pålegget kom fra Mattilsynet.

Visner og dør

På rhododendron gir P. ramorum brun til svart misfarging på kvist og/eller blad. Misfargingen skyldes at vev i kambiet dør. Røtter angripes ikke.

"SKADET PLANTE: Phytophthora Ramorum på busk. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"
"SKADET PLANTE: Phytophthora Ramorum på busk. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"

Erfaringene så langt er at symptomene kommer først på ettersommeren og om høsten. På virburnum (krossved) visner bladene, og plantene kollapser, ifølge Mattilsynet.

Phytophthora ramorum smitter ved at sporer spres med for eksempel vannsprut, overflatevann, potter, jord og redskaper.

Hvis det påvises at planter er smittet, må de umiddelbart destrueres. Mattilsynet krever at plantene enten må brennes eller graves ned minst 50 centimeter. I tillegg må blader og planterester fjernes der infiserte busker har stått.

Frykter angrep på skogen

- Det man frykter mest, er at P. ramorum begynner å angripe trær og skog i Norge. Generelt trives og formeres sopp best i fuktig klima, og i områder der det i tillegg er relativt mildt, forteller overingeniør Ørjan Simonsen i Mattilsynet.

Dog trenger ikke temperatur bety så mye for nettopp P. ramorum, da soppen har relativt lave temperaturkrav. Minimumstemperatur ligger på 2 ºC, maksimumstemperatur på 30 ºC, og den trives aller best i temperaturer rundt 20 ºC.

Importrestriksjoner

Mattilsynet har foran årets hagesesong iverksatt strenge restriksjoner på import av de sorter som er utsatt for smitte. Dette gjelder Rhododendron, Camellia, Kalmia, Pieris og Viburnum fra Tyskland og Nederland.

Mattilsynet har godkjent et sertifiseringssystem for eksport av planter og formeringsmateriale av disse sortene fra Nederland til Norge for sesongen 2008.

I april 2008 ble en nederlandsk planteskole godkjent for eksport. Det jobbes også med å få på plass et tilsvarende sertifiseringssystem for Tyskland.

Eksport skal kun skje fra spesielle planteskoler som er funnet kvalifisert og har vært gjenstand for vekstkontroll, partikontroll og prøvetaking i henhold til sertifiseringssystemet.

I tillegg gjennomfører Mattilsynet jevnlig stikkprøver i hagesentre og andre utsalgssteder for planter for å hindre videre smitte.

"SYMPTOMER: Når greinene på rhododendron ser slik ut, kan det være symptom på P Ramorum. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"
"SYMPTOMER: Når greinene på rhododendron ser slik ut, kan det være symptom på P Ramorum. (Foto: Ørjan Simonsen/Mattilsynet)"

 

Årets påvisninger

Skadegjøreren P. ramorum er hittil funnet i 13 av rundt 150 importsendinger av planter til Norge i år. Sendingene med infiserte planter kom fra Danmark (1), Belgia (2), Frankrike (3) og Tyskland (7).

Plantene fra Tyskland ankom Norge i overgangsperioden før kravet om sertifiseringssystem trådte i kraft, og fire av sendingene kom som reeksport via andre land. Importsendinger med infiserte planter er avvist.

Det er også funnet Phytophthora ramorum på planter i Norge, på åtte lokaliteter. Dette gjelder:

- Fire påvisninger i Bergen kommune i Hordaland, hvorav en er i en privathage, to er i park eller kommunal beplanting og en er i et hagesenter.

- Tre påvisninger i Rogaland, hvorav en er i en privathage i Stavanger kommune, en er i en park i Time kommune og en er i en planteskole i Sola kommune.

- En påvisning i Vest-Agder i en planteskole i Kristiansand kommune.

Lenker:

Dersom du har spørsmål om P. ramorum, kan du finne mer informasjon på Mattilsynets hjemmesider. Her vil det bli lagt ut oppdaterte nyheter om soppsykdommen gjennom hele sesongen.
 

Powered by Labrador CMS