Vil bli økobønder

Sju prosent av norske bønder har planer om å legge om til økologisk drift innen to år, melder Debio.

Publisert

I dag finnes det 55 000 tilskuddsberettigede landbruksvirksomheter i Norge. Av disse driver sju prosent med økologisk jordbruk.

En ny undersøkelse viser nå at at ytterligere sju prosent av norske bønder har planer om å legge om til økologisk jordbruk innen to år. 85 prosent av bøndene sier at de ikke har noen planer om økologisk drift, mens 1 prosent er usikre.

Dobling?

- Vi kan forvente en dobling av økologiske primærprodusenter de to neste årene, skriver Debio, som er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge.

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk.

- Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne. Regjeringen vil styrke dette området, heter det i Soria Moria-erklæringen.

2 600

Hittil i år har 216 landbruksvirksomheter knyttet seg til Debios kontrollordning, mens 105 har meldt seg ut av ordningen.

Debios statistikk viser at det var 2 500 økologiske gårdsbruk i Norge i 2006, og dette tilsvarte 3,8 prosent av det totale jordbruksarealet.

Det vil si at det er litt over 2 600 økologiske gårdsbruk i Norge i dag.

Liten økning i fjor

Fra 2005 til 2006 økte antallet økologiske gårdsbruk med 0,2 prosent i antall, og 6 prosent i areal.

Det gjenstår å se om de norske bøndene klarer å gjennomføre sine planer for de neste to årene.

Spørsmålene om økoplaner ble stilt til norske bønder i forbindelse med Landbrukets utredningskontors Omibusundersøkelse, hvor Debio deltok.

Lenker:

Debio: Hvor mange planlegger omlegging til økologisk drift?
Debio: Debio-statistikk 2006