Det er opp til publikum å tolke hva nederlandske Piet Mondrians maleri Tableau no. 4 fra 1913 viser.
Det er opp til publikum å tolke hva nederlandske Piet Mondrians maleri Tableau no. 4 fra 1913 viser.

Synes du abstrakt kunst er helt fjern?

Abstrakte bilder oppleves som fjernere fra oss enn bilder med et konkret motiv, antyder en amerikansk studie.

Går det an å måle den subjektive opplevelsen av kunst?

Amerikanske forskere har prøvd å forstå hvordan vi forholder oss til ulike typer bilder.

Deltakerne i en nettundersøkelse fikk se malerier som var abstrakte eller figurative. I møte med abstrakt kunst er det opp til mottakeren å tolke hva bildet skal forestille, mens figurativ kunst viser et realistisk motiv.

De 840 deltakerne skulle forestille seg at de var kunstkonsulenter og bestemme om bildet burde henge i et galleri som åpnet i morgen eller om et år.

Flest syntes den abstrakte kunsten burde bli vist fram først om et år, mens den figurative hørte hjemme her og nå.

Framtidskunst

Føles abstrakt kunst kanskje mer futuristisk?

Forskerne satte i gang en ny undersøkelse med like mange deltakere.

Men svaret var det samme da folk kunne velge hypotetisk å henge bildet i et galleri rundt hjørnet eller i en annen delstat i USA. Den abstrakte kunsten havnet som oftest lenger vekk.

Svaret kan selvsagt avhenge av om det var gallerier i nærheten av der de bodde, men deltakerne kom fra forskjellige steder.

Det var de samme kunstnerne som sto bak begge typer bilder. Mark Rothko, Piet Mondrian, Chuck Close og Clyfford Still endret alle stil i løpet av karrieren, fra figurativ til mer abstrakt kunst.

Kunstneren Piet Mondrian i en mer figurativ periode. Det er tydelig hva Farm near Duivendrech fra 1916 forestiller.
Kunstneren Piet Mondrian i en mer figurativ periode. Det er tydelig hva Farm near Duivendrech fra 1916 forestiller.

Uavhengig av tid og sted?

Folk plasserer altså den abstrakte kunsten i større avstand fra dem selv, både i tid og rom. Det tyder på at vi distanserer oss mer fra abstrakt kunst, mener forskerne.

– Vi ser på en annen måte på abstrakt kunst enn på konkret kunst. Vi prøver kanskje i større grad å forstå hva figurativ kunst framstiller, sier Rolf Reber, psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Konklusjonen er kanskje ikke særlig overraskende, men Reber synes det er nyttig å finne ut mer om hvordan vi forholder oss til kunstverk.

I psykologien forteller en kjent teori at vi er mer distanserte overfor det abstrakte, men få har testet den på kunst, forklarer han.

Abstrakt kunst er relevant på tvers av tid og sted, mener de amerikanske forskerne.

– Men det finnes vel også sted- og tidløse konkrete motiver som kan være relevante for alle, sier Reber.

Føler vi mindre i møte med den abstrakte kunsten? Det mener psykologiprofessor Rolf Reber forskerne burde undersøkt.
Føler vi mindre i møte med den abstrakte kunsten? Det mener psykologiprofessor Rolf Reber forskerne burde undersøkt.

Undersøkte ikke følelser

Hva gjør opplevelsen av avstand med kunstopplevelsen? Føler folk mer når de ser på figurativ kunst enn den abstrakte?

Det har forskerne ikke målt i denne studien, mener Reber.

– De burde undersøke de følelsesmessige konsekvensene. Vi vet fra andre sammenhenger at folk har mindre empati for det de opplever avstand til, sier han.

Bare se for deg hva du tenker om en ulykke her i Norge sammenlignet med en i Australia.

Reber har tidligere laget en teori der han foreslår tre ulike måter å nærme seg kunsten på – basert på om du går inn i møtet med følelser, er opptatt av måten kunsten er laget på eller bruker kunnskap om kunst for å tolke verket. Det kan gi forskjellige opplevelser av kunsten.

– Abstraksjon kan sies å handle om forståelse, sier han, men understreker at ingen egentlig har testet dette.

Kunnskap om kunst

Kunnskap om kunst er ikke viktig for hvor nær kunsten oppleves, ifølge de amerikanske forskerne.

Det er ikke Reber helt enig i.

– De utelukket de tre personene som var eksperter på kunst fra analysen, så de har ikke egentlig sett på sammenhengen mellom kunnskap og kunstopplevelse.

I den siste av de tre undersøkelsene forsøkte forskerne også å se om det var noen sammenheng mellom hvor godt deltakerne likte maleriet og hvor nært seg de plasserte det.

47 deltakere mellom 18 og 22 år møtte opp på universitetet etter å ha sett en annonse for studien.

De foreslo gjerne å stille ut bilder de likte allerede i morgen.

Men entusiasmen forklarte ikke forskjellen mellom abstrakt og figurativ kunst. Den abstrakte havnet likevel oftere lenger inn i framtida.

Referanse:

Celia Durkin mfl: An objective evaluation of the beholder’s response to abstract and figurative art based on construal level theory. PNAS, 3. august 2020. Doi: 10.1073/pnas.2001772117. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS