Fra venstre: Asbjørn Kolberg, Trond Risto Nilssen og Leiv Sem er noen av forskerne som skal delta på konferansen ved Nord universitet.  (Foto: Bjørnar Leknes)
Fra venstre: Asbjørn Kolberg, Trond Risto Nilssen og Leiv Sem er noen av forskerne som skal delta på konferansen ved Nord universitet. (Foto: Bjørnar Leknes)

Møtes for å utveksle kunnskap om sørsamisk kultur

Ved Nord universitet, Levanger, åpner mandag 29. mai et firedagers symposium for partnerne i forskningsprosjektet Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity.

Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapen om sørsamisk kultur, næringsliv og historie i både nordisk og internasjonalt perspektiv.

Prosjektet finansieres av Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Nord universitet. Forskere fra Canada og Norge møtes for å utveksle resultater etter halvgått prosjektperiode (2016–2018).