Erik Halvorsen, Naima Khawaja og Birgitte Langset Storvik har gitt ut en lærebok i rapportskriving. (Foto: Ragna Matea Bull)
Erik Halvorsen, Naima Khawaja og Birgitte Langset Storvik har gitt ut en lærebok i rapportskriving. (Foto: Ragna Matea Bull)

Gir skriveråd for kriminal-omsorgen

Publisert

Tre forfattere som alle har lang fartstid i kriminalomsorgen har nylig gitt ut en lærebok i rapportskriving i eget fag. Birgitte Langset Storvik, Erik Halvorsen og Naima Khawaja gir en grundig gjennomgang der de forklarer regelverk og gangen i rapportering av hendelser og opptak av innsattes, domfeltes og vitners forklaring.

Boken gir oversikt over viktig innhold i hendelsesrapporter ved ulike typer hendelser og beskriver hva som bør innhentes av informasjon ved opptak av forklaringer fra de samme hendelsene. Den er skrevet for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, men er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.

Les mer om boken på nettsidene til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter