Andelen voldsanmeldelser varierer en god del mellom kommunene og fylkene. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix.)
Andelen voldsanmeldelser varierer en god del mellom kommunene og fylkene. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix.)

Ny statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen

Folkehelseinstituttet har for første gang lagt inn anmeldte voldshendelser i sin statistikkbank. Fet og Porsanger har flest hendelser per 1000 innbyggere.

I statistikkbasen kan man bryte ned tallgrunnlaget både på fylkes- og kommunenivå.

I snitt for hele landet var det 6,9 anmeldte voldshendelser per 1000 innbyggere i året i perioden 2017–2018. Høyest antall voldshendelser hadde Oslo (11 per 1000 innbyggere), Finnmark (9,6), Telemark (8,2) og Vest-Agder (8,1).

Forskjeller

Medregnet i statistikken er nesten alle typer volds- og mishandlingshendelser, fra verbale trusler til alvorlig fysisk voldskriminalitet. Statistikken omfatter imidlertid ikke seksuelle overgrep.

Lavest forekomst av voldsanmeldelser finner man i Sogn og Fjordane og Oppland (4,5 per 1000 innbyggere), Møre og Romsdal (5,2 per 1000) og Trøndelag (5,4).

Tallgrunnlaget i basen stammer fra SSB og har i så måte vært kjent tidligere. Forskjellen er at tallene nå er systematisert i den samme databasen som kommunene bruker til å se på alle typer folkehelsestatistikk.

– Alvorlig folkehelseproblem

Forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse og selvmord har følgende forklaring på hvorfor de tar voldshendelser inn i sin database:

– Vold og mishandling er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Konsekvensene av å bli utsatt for vold omfatter blant annet ulike fysiske skader, dødsfall og psykiske lidelser som angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse. Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv, sier han.

Flere av de større byene havner relativt høyt oppe på listen over antall voldsanmeldelser. Oslo hadde som nevnt 11 hendelser per 1.000 innbyggere, mens tallet er 7,9 for Bergen, 7,6 for Stavanger og 6,4 for Trondheim.

Bare kommuner med fem eller flere voldsanmeldelser per år, får statistikk. Hele databasen finnes hos Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS