Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Ved cøliaki blir slimhinnen i tarmen brutt ned. Dette normaliserer seg hos de fleste med tilstanden, så snart de går over til en glutenfri kost. Hos noen fortsetter likevel problemet.
Ved cøliaki blir slimhinnen i tarmen brutt ned. Dette normaliserer seg hos de fleste med tilstanden, så snart de går over til en glutenfri kost. Hos noen fortsetter likevel problemet.

Økt forekomst av tynntarmskreft hos personer med cøliaki

Personer med cøliaki har større risiko for å få tynntarmskreft enn de uten. Risikoen for å utvikle kreftformen er likevel lav.

Det konkluderer en ny studie med svenske data, publisert i tidsskriftet Gastroenterology.

– Risikoen for å utvikle kreft i tynntarmen er lav, også hos de med cøliaki, men tallene viser likevel en økt forekomst av kreft hos denne gruppen, sier Louise Emilsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og førsteforfatter av den vitenskapelige artikkelen.

Studien identifiserte 48 119 personer med cøliaki som ble sammenlignet med 239 249 kontroller.

Cøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten.

Ulike kreftformer

Det som ifølge forskerne skiller denne studien fra andre lignende, er at den ser nærmere på de ulike kreftformene i tynntarmen, i tillegg til å se på slimhinnens betydning.

Tynntarmskreft er en fellesbetegnelser for ulike krefttyper. De mest vanlige av disse kreftdiagnosene er adenokarsinom og karsinoid.

Vanlige diagnoser

  • Et adenom er en godartet svulst som utgår fra kjertelceller. Noen adenomer kan utvikles til adenokarsinomer. Et karsinom er en type kreft som kan utgå fra kjertelvev. Ordet adenokarsinom er satt sammen av de greske ordene aden (kjertel) og karkinos (kreps/kreft).
  • Ifølge Store norske leksikon er de vanligste kreftformene i Norge ulike former for adenokarsinomer. Samlet sett utgjør de omtrent halvparten av alle krefttilfeller i Norge.
  • Karsinoide svulster er svulster som utgår fra hormonproduserende celler. Slike celler er lokalisert i de fleste av kroppens organer. .

Kilde: Store medisinske leksikon

Det var ingen forskjell mellom de med og uten cøliaki når det gjaldt karsinoider i tynntarmen. Kreftformen adenokarsinom var derimot mer framtredende blant de med cøliaki.

– Studien avdekket ett ekstra tilfelle av denne kreften for hver 2944 pasient med cøliaki, sammenlignet med kontrollgruppen. Det ble også avdekket en økt forekomst av adenoma som er forstadier til adenokarsinom, forklarer Emilsson.

Louise Emilsson er førsteamanuensis ved Institutt for Helse og samfunn på UiO.
Louise Emilsson er førsteamanuensis ved Institutt for Helse og samfunn på UiO.

Slimhinnenes betydning

Studien sammenliknet videre cøliakirammedes risiko for kreft med tilstanden på slimhinnene.

Ved cøliaki blir slimhinnen i tarmen brutt ned. Dette normaliserer seg hos de fleste med tilstanden, så snart de går over til en glutenfri kost. Hos noen fortsetter likevel problemet.

Resultatet av studien antyder at cøliakirammede som fremdeles hadde nedbrutte slimhinner ved oppfølgingsprøver av vev, kan ha noe større risiko for kreft enn cøliakirammede hvor slimhinnen hadde leget seg etter diagnose.

– Selv om denne assosiasjonen var sterk, var den likevel ikke sterk nok til at resultatet kan regnes som statistisk signifikant, påpeker Emilsson som synes det er oppmuntrende å få bidra til økt kunnskap om den sjeldne tynntarmskreften, og tarmkreft generelt i det videre prosjektarbeidet.

Ingen behov for screening

Medianen for å utvikle tynntarmskreft var 2,7 år etter en person fikk cøliakidiagnosen, men studien viste også at cøliakipasientene hadde større sannsynlighet for å overleve kreft enn det kontrollgruppen hadde.

– Hvorfor det er slik vet vi ikke. Det er lite litteratur på tema, men det som er av tidligere studier, finner de samme tendensene som vi gjør, sier Emilsson.

Selv om studien finner at personer med cøliaki har noe større risiko for å utvikle tynntarmskreft, så er den ikke stor nok til å anbefale storskala screening, ifølge Emilsson.

– Denne studien antyder ikke behov for særlig overvåking av personer med cøliaki, men opplever du symptomer som er forenelig med tynntarmskreft, da bør du undersøke deg.

Referanse:

Louise Emilsson mfl: Risk of Small Bowel Adenocarcinoma, Adenomas, and Carcinoids in a Nationwide Cohort of Individuals With Celiac Disease. Gastroenterology, 2020. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.07.007

Powered by Labrador CMS