Oslo universitetssykehus har fått status som Comprehensive Cancer Center.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Oslo universitetssykehus har fått status som Comprehensive Cancer Center. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

OUS i toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskning

Organisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center (CCC).

Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet og omfatter alle klinikker og avdelinger som er involvert i diagnostisering og behandling av kreft.

– Dette er en ære for OUS og bekrefter at sykehusets kreftomsorg og forskning ligger på et svært høyt europeisk nivå. For pasientene gir dette en trygghet om at OUS også på et internasjonalt nivå har en høy kvalitet i behandlingen, sterk forskning og at det er gode systemer for å ivareta pasientsikkerheten, sier leder av kreftstyret ved OUS, Sigbjørn Smeland.

OUS er det sekstende sykehuset i Europa som blir CCC. I Norden er det kun Helsinki som er akkreditert. Vurderingen av kreftbehandling omfatter både systematisk kvalitetsarbeid, godt strukturerte pasientforløp, velfungerende tverrfaglig samarbeid, systematisk kompetansearbeid for aktuelle yrkesgrupper i kreftbehandlingen og pasientinvolvering.

Sykehuset må dessuten ha betydelig kreftforskning målt både ved budsjett, publikasjoner, doktorgrader og grad av ekstern finansiering. Det settes også tallmessige krav til forskningens kvalitet.

Det formelle akkrediteringsbeviset overrekkes OUS på OECIs årsmøte i Tsjekkia 23. juni.

Powered by Labrador CMS