Tidlig eller sen diagnostisering av kreft kan være forskjellen på liv og død. Nå mener forskere fra USA og Kina at de har funnet en blodprøve som kan påvise fem kreftformer tidligere enn noen metode hittil.
Tidlig eller sen diagnostisering av kreft kan være forskjellen på liv og død. Nå mener forskere fra USA og Kina at de har funnet en blodprøve som kan påvise fem kreftformer tidligere enn noen metode hittil.

Studie: Flere krefttyper kan oppdages tidligere ved blodprøve

En ny blodprøve kan påvise fem ulike typer kreft tidligere enn ved bruk av dagens metoder, ifølge ny studie. Resultatene er interessante, men må tas med en klype salt, mener norsk forsker.

Blodprøven, som er utviklet av et amerikansk-kinesisk selskap, oppdaget kreft hos 91 prosent i en gruppe symptomfrie personer som ett til fire år senere fikk påvist kreft i magen, spiserøret, tarmen, lungene eller leveren, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications.

– Den umiddelbare oppmerksomheten rettes mot å teste personer som er mer utsatt på grunn av familiehistorie, alder eller andre kjente faktorer, sier Kun Zhang ved University of California i San Diego til NTB.

Han er medforfatter av studien, men har også aksjer i selskapet som har utviklet blodprøven.

Ti år lang undersøkelse

Forskerne gikk i studien gjennom blodprøver fra over 6000 personer som var med på en helseundersøkelse i årene 2007 til 2017 i Kina.

For 191 pasienter som hadde blitt diagnostisert med kreft, brukte forskerne den nye testen til å analysere blodprøver tatt fire år tidligere. De kunne, med 88 prosent treffsikkerhet, avdekke kreft hos 113 av de 191 pasientene.

Halvparten av de 32 forfatterne jobber enten for selskapet som har utviklet vaksinen, sitter på patentrettigheter knyttet til den eller har aksjer i selskapet.

Få effektive metoder

Det er behov for flere studier som pågår over lang tid for å få bekreftet den nye blodprøvens potensial, ifølge forskerne.

Sannsynligheten for at pasienter kan overleve kreft øker når sykdommen oppdages raskt. I dag er det få effektive måter å påvise kreft tidlig.

Kreftsykdom koster nesten 10 millioner mennesker livet årlig. I 2018 tok lungekreft livet av nesten 1,8 millioner mennesker, mens magekreft og leverkreft kostet henholdsvis 862 000 og 782 000 personer livet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Interessant, men i en tidlig fase

Oluf Dimitri Røe er overlege hos Sykehuset Levanger og professor ved NTNU. Han har ingenting med den amerikansk-kinesiske studien å gjøre, men har forsket blant annet på hvordan man kan diagnostisere lungekreft og mesotheliom - kreft i bukhinne/brysthinne - i en tidlig fase ved hjelp av blodprøver.

Røe mener funnene er interessante.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er tidlige resultater som ikke er validert i et større materiale, men som er interessante, skriver han i en e-post til forskning.no.

– Det som er viktig er at de mener å se liknende forskjeller i blodprøver fra folk som har kreft og i blodprøver fra inntil fire år før diagnose, fortsetter han.

Lignende funn er ikke validert

Og selv om Røe fant resultatene interessante, tar han dem med en klype salt.

– Selve teknologien er meget komplisert og analyseprosessen er omstendelig og ikke helt gjennomsiktig, noe som vil gjøre det vanskelig for andre å ettergå studien.

– Det er også svært få pre-diagnostiske prøver per krefttype, noe som gjør det vanskelig å feste stor lit til resultatene, mener han.

De pre-diagnostiske prøvene er de som ble tatt før kreftdiagnosen ble oppdaget.

Overlegen forteller også at lignende funn er gjort i tidligere forskning.

– Det er flere som har funnet signaler i blod flere år før diagnosen ved flere kreftformer. Problemet at det ikke er validert.

Troverdig studie?

Mange av forfatterne bak studien er altså involvert i selskapet som har utviklet den nye blodprøven. Det kan være problematisk – men trenger ikke nødvendigvis å være det, mener Røe.

– Det viktigste er at metodene er robuste og kan repeteres av andre, skriver han, og mener dessuten studien i seg selv virker troverdig.

– Ja, det er mye arbeid bak.

Han bekrefter at dersom funnene valideres, vil en slik blodprøve kunne brukes som verktøy for diagnostikk i fremtiden.

Skjer mye på feltet

Det skjer mye forskning på blodprøver som kan diagnostisere kreft på et tidlig stadium, forteller Røe.

– Mange forskere arbeider mye med dette, også vår gruppe ved NTNU. Vi ser på serum fra HUNT-studien (helseundersøkelsen i Trøndelag) og leter etter markører for lungekreft ett til åtte år før diagnose.

Tidlig diagnostisering er viktig for å kunne kurere kreft og redde liv. Røe satte dette i perspektiv da han i mai i år omtalte funnene som er gjort ved NTNU, og sa dette om lungekreft til NRK:

– Hvis svulsten er mindre enn to centimeter kan nær 90 prosent bli kurert, men hvis den er større enn det er sjansen betydelig mindre.

Referanser:

Chen, X. m.fl: Non-invasive early detection of cancer four years before conventional diagnosis using a blood test. Nature Communications. (2020)

Powered by Labrador CMS