Helseminister Bent Høie (H) under presentasjonen av de nye tallene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tirsdag ettermiddag. (Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix)
Helseminister Bent Høie (H) under presentasjonen av de nye tallene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tirsdag ettermiddag. (Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Færre pasienter med prostatakreft behandles med kirurgi eller strålebehandling

Stadig færre pasienter med prostatakreft blir behandlet med kirurgi eller strålebehandling, viser nye tall fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Publisert

Tirsdag ettermiddag ble resultatene presentert. Prostatakreftregisteret er blant de til sammen 53 medisinske kvalitetsregistrene som skal måle behandlingen ulike pasientgrupper får her i landet.

I tallene som ble lagt fram tirsdag, fremgår det at ni prosent av pasienter med lavrisiko prostatakreft ble behandlet med med operasjon eller strålebehandling, skriver Dagens Medisin.

Både antall og andel menn som får strålebehandling, har gradvis gått ned i alle risikogrupper og aldre. Tallene viser også at det er store forskjeller i landet på hvordan sykehusene behandler prostatakreftpasientene.

– Vi ser en tendens til regionale forskjeller også i behandlingsvalg for kurativ behandling. En høyere andel pasienter får radikal strålebehandling i Helse vest, og en høyere andel pasienter blir operert i Helse sør-øst, Helse Midt og Helse Nord, sier urolog Erik Skaaheim Haug. Han er leder for Kreftregisterets referansegruppe for prostatakreft.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn. Mer enn 5.000 menn blir diagnostisert med prostatakreft hvert år. Om lag halvparten av pasientene som ble diagnostisert med prostatakreft i fjor, var 70 år eller yngre. I 2016 var det færre en av fem pasienter med prostatakreft som døde.