Forskerne Jørgen Stenvik, Jane A. Awuh og Trude Helen Flo i sitt daglige arbeid. (Foto: Geir Mogen, NTNU)
Forskerne Jørgen Stenvik, Jane A. Awuh og Trude Helen Flo i sitt daglige arbeid. (Foto: Geir Mogen, NTNU)

Ti millioner til tuberkulose-forskning

Professor Trude Helen Flo har blitt innvilget ti millioner kroner over fire år for å forske på bekjempelse av tuberkulose.

Olav Thon-stiftelsen gir i år bort 42 millioner kroner til medisinsk og naturvitenskapelig forskning og fremragende undervisning. Ti millioner av dem gikk nylig til professor Trude Helen Flo ved NTNU og professor Maria Lerm, fra Universitetet i Linköping, Sverige.

Pengene skal brukes til å forbedre tuberkulosebehandlingen langs to veier: 1) å lete etter ny antibiotika, 2) utvikle en behandling som kan styrke immunforsvaret og brukes sammen med antibiotika for å oppnå bedre effekt.​

– Denne tildelingen var veldig gledelig av flere grunner. Antibiotikaresistens er et problem som må tas på alvor. Uskyldige infeksjoner kan bli farlige, og vi mister beskyttelse mot infeksjon i situasjoner der dette er ekstremt viktig, som under operasjoner og i kreftbehandling, sier Trude Helen Flo.