Nytt fra akademia

Skal bruke kognitiv trening mot schizofreni

8.2 2017 10:01

478966498.jpg

Kognitiv terapi skal forbedre pasienters evne til å organisere og oppnå mål sine i dagliglivet.

Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 24 millioner mennesker lider av schizofreni, og innen Psykisk helsevern står lidelsen for rundt en fjerdedel av alle innleggelser. Nær ni av ti pasienter har kognitiv svikt som følge av sykdommen, i tillegg til at mange har utfordringer knyttet til daglige gjøremål og det å fungere sosialt.

Kan kognitiv trening hos pasienter med diagnosen schizofreni ha effekt på deres hverdagsliv og sosiale funksjon? Det håper forskere ved Sykehuset Innlandet å finne ut av, når de nå starter opp et forskningsprosjekt med Goal Management Training som verktøy.

– Goal Management Training, GMT, er en metode der målet er å forbedre pasienters evne til å organisere og oppnå dagliglivets mål, ettersom måloppnåelse er en av utfordringene denne pasientgruppen kan ha, forklarer professor og spesialist i klinisk nevropsykologi, Merete Glenne Øie.

Forstå sin egen sykdom


Forskerne Elisabeth Haug og Merete Glenne Øie ved Sykehuset Innlandet. (Foto: Kjetil Skotte / Sykehuset Innlandet)

– Pasientene får anledning til å trene på oppgaver, dele opplevelser i gruppa og øke forståelsen rundt sin egen sykdom med fokus på kognitive funksjoner, sier Øie.

Studien vil være en randomisert kontrollert studie, med eksperimentgrupper og grupper som mottar tradisjonell behandling.

Deltakerne i studien skal lære å reflektere før de utfører handlinger, og lage delmål for å øke muligheten til å fullføre og oppnå sine mål. Metoden har også vist seg å være effektivt ved hodeskader, ADHD, generell aldring og for pasienter ved intensivenheter.

GMT blir brukt ved gruppebehandling, noe som gir flere fordeler, blant annet at pasienter kan utveksle erfaringer og få støtte og motivasjon av hverandre.

Få en bedre hverdag

– På kort sikt er målet med studien å undersøke effekten av gruppebasert GMT-behandling for pasienter med bredspektret schizofreni, og om dette kan forbedre evnen til å organisere dagligdagse gjøremål og få bedre psykisk helse, sier Øie.

Stipendiat og psykolog Ingvild Haugen skal skrive en doktorgrad om GMT hos pasienter med schizofreni. Behandlingsmetoden kan implementeres ved sykehus og institusjoner som et supplement til den tradisjonelle behandlingen av disse pasientene, og Øie tror at samarbeidet mellom avdelingene på Sykehuset Innlandet og stipendiaten vil komme begge parter, og ikke minst pasientene, til nytte.

– Vi håper at behandlere er med på å verve aktuelle deltakere til studien slik at vi kan undersøke potensialet GMT har for å bedre hverdagen til pasienter med schizofreni, avslutter Øie.